Status
Geplaatst op de Meerjarenagenda
Uiterste datum oplevering (Meerjarenagenda)
Gerelateerd

Dit kwaliteitsinstrument is in (door-)ontwikkeling.

Omschrijving

In Nederland stijgt het aantal mensen met diabetes. Om dit te voorkomen is meer aandacht voor preventie nodig voor o.a. kwetsbare groepen zoals ouderen. De preventie, zorg en ondersteuning van deze doelgroep vergt specifieke aandacht. Daarom stelt de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) een kwaliteitsstandaard op voor ouderen met (een hoog risico op) diabetes. De kwaliteitsstandaard wordt uitgewerkt in concrete kwaliteitscriteria voor inhoud en organisatie van preventie en zorg en in werkbare afspraken. NDF heeft voor de ontwikkeling van deze kwaliteitsstandaard de volgende partijen betrokken: DVN, V&VN, DiHAG, KNGF, NIV, NVvP, KNMP, NVD/DNO. Over vertegenwoordiging van Verenso en (organisaties van) zorgverzekeraars vindt overleg plaats. 

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport financiert de ontwikkeling van de kwaliteitsstandaard voor ouderen met (een hoog risico op) diabetes. Via amendement 34 550-XVI, nr. 22 van dhr. Rutte (VVD) over verbetering van de zorg voor ouderen met diabetes type 2 zijn middelen toegekend voor de duur van 1 jaar. Om de ontwikkeling van de kwaliteitsstandaard tot een goed einde te brengen, heeft de minister het Zorginstituut gevraagd de ontwikkeling ervan op de meerjarenagenda te plaatsen. Mede vanwege financiering uit publieke middelen, past het verzoek van de minister binnen de beleidsvisie van het Zorginstituut over plaatsing van onderwerpen op de meerjarenagenda. De Kwaliteitsraad heeft het Zorginstituut geadviseerd om de kwaliteitsstandaard voor ouderen met (een hoog risico op) diabetes op de meerjarenagenda op te nemen, omdat zij het een relevant onderwerp vindt met grote reikwijdte (toename aantal thuiswonende ouderen die diabetes zullen ontwikkelen) met directe belangen voor de eindgebruiker. 

De kwaliteitsstandaard voor ouderen met (een hoog risico op) diabetes maakt deel uit van een NDF-traject waarin verder worden ontwikkeld een kwaliteitsstandaard voor Real Time Continue Glucose Monitoring (RTCGM, eveneens aangeboden voor plaatsing op de meerjarenagenda) en een implementatieplan voor persoonsgerichte diabeteszorg (niet op de meerjarenagenda).

Betrokken partijen

  • Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) (penvoerder)