Status
Geplaatst op de Meerjarenagenda
Uiterste datum oplevering (Meerjarenagenda)
Gerelateerd

Dit kwaliteitsinstrument is in (door-)ontwikkeling.

Waarom op de Meerjarenagenda?

Het onderwerp Chronische Nierschade staat op de MJA van het Zorginstituut voor de herziening/ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden rondom de behandeling van chronische nierschade. Bestaande kwaliteitsstandaarden sluiten niet goed op elkaar aan of overlappen. Dit leidde tot onvoldoende implementatie van de LTA chronische nierschade. De zorg voor de patiënt met chronische nierschade zal door de nieuwe kwaliteitsstandaard verbeteren.

Beginsituatie

Er zijn 3 kwaliteitsstandaarden (LTA Chronische Nierschade, richtlijn Chronische Nierschade en richtlijn predialyse) rondom chronische nierschade ontwikkeld. De bestaande richtlijn Chronische Nierschade is niet multidisciplinair ontwikkeld en zonder medewerking van de patiëntenvereniging. Er bestaat nog geen onafhankelijk keuze-instrument dat de patiënt helpt bij het kiezen van een nierfunctievervangende therapie. Er is nog geen NHG standaard Chronisch Nierschade.

Ideale situatie

Het streven is om de kwaliteitsstandaarden in samenhang en multidisciplinair te herzien, waarbij het patiëntenperspectief centraal staat. De ontwikkeling van één overkoepelende kwaliteitsstandaard behoort tot de mogelijkheden en dat zal plaatsvinden volgens de criteria van het toetsingskader van het Kwaliteitsinstituut. Tegelijkertijd zal een NHG standaard Chronische Nierschade ontwikkeld worden. Tevens wordt een multidisciplinaire kwaliteitsstandaard wel/niet dialyseren met een keuzehulp/instrument voor patiënten gemaakt.

Wat is er al gebeurd?

Er is een platform gecreëerd voor overleg tussen de verschillende partijen over de MJA in de vorm van de Beleidsadviesraad van Nefrovisie. Er is een aanvraag ingediend voor financiering voor SKMS gelden voor de ontwikkeling van een netwerkrichtlijn door de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV).

Nefrovisie/Nederlandse Federatie voor Nefrologie (NFN) heeft een visiedocument opgesteld over de ontwikkeling van meetinstrumenten/indicatoren. Er wordt een multidisciplinaire kwaliteitsstandaard wel/niet dialyseren met een keuzehulp/instrument voor patiënten ontwikkeld.

Wat moet er nog gebeuren?

Als de financiering rond is, zal gestart worden met de herziening/ontwikkeling kwaliteitsstandaard(en) Chronische Nierschade en een NHG standaard. De volgende kwaliteitsstandaarden worden voor het Register aangeboden:

  • Chronische nierschade
  • Nierfunctievervangende therapie
  • Palliatieve zorg bij nierfalen

Afronding en oplevering

De verwachting is dat de herziening/ontwikkeling kwaliteitsstandaard(en) Chronische Nierschade en een NHG standaard in 2017 is afgerond.

Actuele versie

NHG-Standaard Chronische nierschade

Richtlijn diagnostiek en beleid bij volwassenen met chronische nierschade

Betrokken partijen

  • Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) (penvoerder)
  • Nederlandse Federatie voor Nefrologie (NFN)
  • Nefrovisie
  • PGOsupport