Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Gerelateerd

Met de CQI planbare ambulancezorg en de CQI spoedeisende ambulancezorg kunnen de ervaringen van cliënten gemeten worden die planbare of spoedeisende ambulancezorg hebben ontvangen.

Documenten

Verslagjaar 2018

Aanbiedingsformulier CQI planbare ambulancezorg

PDF-document 459,91 KB

Aanbiedingsformulier 18-12-2017

Aanbiedingsformulier CQI spoedeisende ambulancezorg

PDF-document 460,42 KB

Aanbiedingsformulier 18-12-2017

CQI planbare ambulancezorg werkinstructie

Word-document 45,58 KB

Meetinstructie 28-08-2017

CQI spoedeisend ambulancezorg werkinstructie

Word-document 48,1 KB

Meetinstructie 28-08-2017

CQI planbare ambulancezorg

Word-document 484,75 KB

Vragenlijst 08-05-2017

CQI spoedeisende ambulancezorg

Word-document 480,87 KB

Vragenlijst 08-05-2017

Betrokken partijen

  • Ambulancezorg Nederland (AZN) (penvoerder)
  • Afasie Vereniging Nederland (AVN)
  • Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV)
  • Nederlandse Federatie voor Nefrologie (NFN)
  • Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO)
  • Patiëntenfederatie Nederland
  • Revalidatie Nederland (RN)
  • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

Betrokken partijen

Bij de ontwikkeling van de vragenlijsten CQI spoedeisende ambulancezorg en de CQI planbare ambulancezorg waren cliënten, zorgverzekeraars en zorgaanbieders betrokken, te weten: Ambulancezorg Nederland (AZN),Nederlandse Vereniging van Medisch Managers Ambulancezorg (NVMMA),Revalidatie Nederland (RN),Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV),Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO),Nederlandse Federatie voor Nefrologie (NFN),Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland Ambulancezorg (V&VN Ambulancezorg),Regionale Ambulance Voorziening IJsselland (RAV IJsselland),Regionale Ambulance Voorziening Utrecht (RAVU),Vereniging Samenwerkingsverband Chronische Ademhalingsondersteuning (VSCA); Patiëntenfederatie Nederland en Zorgbelang Nederland, St. Miletus.

Betrokken partijen hebben in de verschillende fases van het ontwikkelonderzoek actief meegedacht en besloten over de opzet en inhoud van het onderzoek en de vragenlijst. Alle partijen hebben ingestemd met het eindresultaat en hebben het instrument gezamenlijk ingediend.

Werkinstructie

Er is een uitgebreide werkinstructie aanwezig voor zowel de CQI spoedeisende ambulancezorg als de CQI planbare ambulancezorg. In de werkinstructie wordt aangegeven op welke wijze de dataverzameling moet worden ingericht en welke analyses moeten worden uitgevoerd.

Methodologische eigenschappen

In het ontwikkelonderzoek is aangetoond dat de vragenlijst valide en betrouwbaar is. De vragenlijsten zijn geschikt voor het verzamelen van toezichtinformatie (Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd) en interne verbeterinformatie (zorgaanbieder).

Procesbeschrijving

Niet van toepassing. De meetinstrumenten dienen voor interne verbeterinformatie en toezichtinformatie. Geen publieke of zorginkoopinformatie.