Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

PROM-cyclus stap 4: Testen PROMs

 Navigatie


Startpagina PROM-toolbox Extra info
PROM-toolbox - Wat weten we (niet) over PROMs (pdf, 832 kB)
Voorbeeld coronaire hartziekten en boezemfibrilleren (pdf, 592 kB)
Voorbeeld kinderen met obesitas (pdf, 369 kB)

 

PROM-platform: het platform voor kennisuitwisseling rondom PROM

Woordenlijst

PRO

Patient-reported outcome / patiëntgerapporteerde (behandel)uitkomst. Aspecten van gezondheid of functioneren (bv. kunnen traplopen). Vaak samengevoegd onder de noemer ‘kwaliteit van leven’.


PROM

Patient-reported outcome measure. Een vragenlijst die PRO(s) meet, waarbij de patiënt door het beantwoorden van de vraag/vragenlijst zelf een oordeel geeft over zijn of haar gezondheid. Een PROM kan specifiek ontwikkeld zijn om de gevolgen van een bepaalde aandoening te meten (ziekte-specifiek) of algemeen toepasbaar zijn ongeacht de aandoening (generiek).


Indicator

Een aanwijzing (indicatie) voor eventuele verschillen in kwaliteit van zorg. Resultaten van PROMs kunnen omgerekend worden naar een indicator.


Implementatie

Planmatige invoering van veranderingen met als doel dat deze een structurele plaats krijgen in het handelen.


PREM

Patient-reported experience measure. Een vragenlijst die meet hoe de patiënt de gezondheidszorg ervaart, bijvoorbeeld hoe de communicatie met de zorgverlener verloopt.

 

Contact

Bij vragen, opmerkingen of feedback over deze toolbox kunt u contact opnemen met promtoolbox@zinl.nl.

 Stap 4: Testen PROM

PROM-cyclus

Kern

In deze stap wordt de geselecteerde PROM getest in de praktijk om te evalueren of hij daadwerkelijk geschikt is voor het doel, de doelgroep en de setting.

Omschrijving

De invulling van deze stap is afhankelijk van het doel. Als een PROM als doel heeft om in de individuele zorg gebruikt te worden door zorgverlener en patiënt (doel a) dan ligt het voor de hand om een project te starten om die toepassing te evalueren. Als het doel is om zorgverleners of zorginstellingen te kunnen vergelijken voor interne kwaliteitsverbetering (doel b) dan ligt de focus bij het testen op de mogelijkheid verschillen te meten. Als een PROM als doel heeft indicatoren te ontwikkelen en openbaar te maken voor inzicht in externe kwaliteit (doel c) dan ligt de focus op het meten van verschillen en de interpretatie daarvan door patiënten en zorgverzekeraars (zie ook stap 5 en 6 Definiëren en testen indicator). Voor meer informatie over het betrekken van patiënten zie de Patiëntenfederatie Nederland handleiding patiëntenparticipatie bij PROMs.

In alle gevallen controleert u of de gevonden waarden van validiteit, betrouwbaarheid en hanteerbaarheid in uw doelgroep ook gelden en nog voldoen aan uw eisen. U verzamelt daarvoor de testresultaten van de PROM en de ervaringen van de patiënt en zorgverlener. Vragen die u kunt stellen zijn: Is deze PROM inderdaad hanteerbaar voor de patiënt en bruikbaar voor de zorgverlener? Sluiten de antwoordcategorieën aan bij de beleving van de patiënt?

Deze testfase kan ook gebruikt worden om de (door)ontwikkelde PROM te testen en ervaring op te doen met het gebruik van de PROM Het kan namelijk een uitdaging zijn om te zorgen dat de PROM gebruikt wordt in de praktijk, ook in een testsetting. Dit proces heet implementatie (zie stap 7: Gebruiken PROM).

Relevante tools


 

Zorginzicht.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren - Lees meer over cookies