Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Werkgroepen Linnean-initiatief

 Toelichting


In verschillende werkgroepen worden thema's opgepakt.

  1. Inspiratienetwerk
  2. Privacy
  3. PROMS & PREMS
  4. ICT / Data verzamelen
  5. Evaluatie
  6. Onderwijs en opleiden
  7. Kosten (in oprichting)
  8. Bekostiging (in oprichting)
Bekijk het Linnean-initiatief op LinkedIn

 Over de werkgroepen

1. Inspiratienetwerk

Deze werkgroep wil inspireren en verbinden zonder aan te geven welke initiatieven ´het beste´ zijn. Dit willen zij onder andere doen door een platform te realiseren om inspirerende voorbeelden op te delen en contact met elkaar te zoeken. Ondersteunend hieraan worden activiteiten, zoals werkbezoeken, georganiseerd.

2. Privacy

Deze werkgroep houdt zich bezig met de uitdagingen rondom de uitwisseling van (patiënt)gegevens. Is het bijvoorbeeld noodzakelijk een nieuwe grondslag zorg en wetenschap te maken waardoor het makkelijker wordt gegevens te opnieuw te gebruiken en te koppelen?

3. PROMs en PREMs

Deze werkgroep wil in kaart brengen welke vragenlijsten momenteel gebruikt worden, of het mogelijk is een kernset te maken ('generieke prom') die toepasbaar is voor meerdere aandoeningen en welke onderwerpen nog uitgezocht moeten worden (denk aan het optimaliseren van de respons, bereiken van laag geletterden, en betrekken van patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden). Na de inventarisatie, kan een standpunt worden ingenomen om wildgroei van vragenlijsten te voorkomen.

4. ICT / Data verzamelen

De werkgroep gaat aan de slag met zeven doelstellingen. De primaire focus ligt op informatievoorziening ten behoeve van het gesprek in de spreekkamer (voor zowel zorgverlener als patiënt). Alle doelstellingen werken we uit in concrete opdrachten, gericht op het in beeld brengen van de knelpunten rondom het verzamelen, analyseren en terugkoppelen van uitkomstinformatie en het aandragen van de mogelijke oplossingen hiervoor.

5. Evaluatie

Deze werkgroep onderzoekt of het gebruik van uitkomstenmaten vanuit patiëntperspectief leidt tot meerwaarde voor de patiënt, de zorgverlener en de volksgezondheid. Ze richten zich voor de korte termijn op: a. Het opstellen van een werkplan voor de werkgroep Evaluatie b. Het ontwikkelen van een kader voor wetenschappelijke evaluatie van waardegedreven zorg c. Inventarisatie van huidige initiatieven rond meten van uitkomstmaten vanuit patiëntperspectief d. Inventariseren van onderzoeksvragen binnen Linnean e. Opstellen van een onderzoeksagenda voor beantwoording van deze onderzoeksvragen

6. Onderwijs en opleiden

Deze werkgroep stelt een matrix samen die veel inzicht geeft in de bestaande opleidingen rond waardegedreven zorg. Zo maken ze inzichtelijk wat er nodig is om in Nederland dit onderwerp te versterken.


7. Kosten (in oprichting)

Bij waardegedreven zorg hebben kosten van de geleverde zorg een prominente plek. Iedereen worstelt hoe je deze berekent en zichtbaar maakt. Hoe haal je de gegevens makkelijk uit de ziekenhuissystemen, maar ook uit de systemen van zorgverzekeraars. Zijn hier al goede voorbeelden van?

8. Bekostiging (in oprichting)

Deze werkgroep inventariseert innovatieve betaalmodellen op basis van (uitkomst)informatie. Bijvoorbeeld door (inter-)nationale modellen en praktijkvoorbeelden in kaart te brengen. We verlaten niet het huidige declaratiesysteem, maar kijken naar alternatieve contractvormen.

Zorginzicht.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren - Lees meer over cookies