Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Toetsingskader

Zorginstituut Nederland,  

Eerste plaatsing 13-3-2015 14:27, laatste wijziging 26-6-2018 17:50.

Kern

Eén van de instrumenten die het Zorginstituut tot zijn beschikking heeft, is het Toetsingskader. Kwaliteitsstandaarden, informatiestandaarden en meetinstrumenten die voldoen aan de criteria van het Toetsingskader worden opgenomen in het Register van Zorginstituut Nederland.

Omschrijving

Het belangrijkste doel van het Toetsingskader is ervoor te zorgen dat kwaliteitsstandaarden, informatiestandaarden en meetinstrumenten van goede kwaliteit zijn en dat ze goed op elkaar aansluiten.
Belangrijke elementen hierin zijn:
  • het bij elkaar brengen van de relevante partijen in de zorg (elk in hun eigen rol);
  • de cliënt/ patiënt met zijn zorgvraag centraal stellen;
  • zorg dragen voor goede informatie zoals een versie voor cliënten/ patiënten en valide en betrouwbare informatie voor het publiek;
  • indicatiestelling; vastleggen van een adequate beschrijving van het zorgproces en afspraken over gegevensvastlegging en uitwisseling van gegevens.

Het Toetsingskader is tot stand gekomen met hulp van partijen in de zorg. De huidige versie van het Toetsingskader is per 1 juni 2015 in werking getreden. Hieronder vindt u het Toetsingskader. Daarnaast bieden we een aantal leeswijzers aan die voor verschillende doelgroepen uileggen wat het Toetsingskader voor hen kan betekenen. Deze leeswijzers vindt u hieronder. Ook vindt u een schematisch overzicht van de verschillende criteria van het Toetsingskader en voor welk product deze gelden.

 Lees meer over het toetsen​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
 Lees meer over het Register​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 Lees meer over kwaliteitsstandaarden​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
 Lees meer over informatiestandaarden​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
 Lees meer over meetinstrumenten


 
 
 

 Meer van

 

Zorginzicht.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren - Lees meer over cookies