Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Leidraad voor kwaliteitsstandaarden

Zorginstituut Nederland, Advies- en expertgroep Kwaliteitsstandaarden (AQUA)

Eerste plaatsing 13-3-2015 14:37, laatste wijziging 22-11-2017 16:16.

Kern

De leidraad voor kwaliteitsstandaarden geeft handvatten voor de wijze waarop kwaliteitsstandaarden idealiter tot stand komen en hun weg vinden in de praktijk. Ook geeft de leidraad aan welke producten een goede kwaliteitsstandaard compleet maken, zoals bijbehorende meetinstrumenten (indicatoren) en patiëntenversies. De leidraad kan gebruikt worden ter ondersteuning van de ontwikkeling van een kwaliteitsstandaard.

Het Zorginstituut bepaalt aan de hand van de criteria van het Toetsingskader of een kwaliteitsstandaard opgenomen kan worden in het Register. De leidraad voor kwaliteitsstandaarden sluit aan bij deze criteria, maar is uitgebreider en gedetailleerder.

Omschrijving

​Kwaliteitsstandaarden zijn openbaar toegankelijke documenten die goede zorg beschrijven voor een bepaald gezondheidsgerelateerd thema. Aldus leveren zij een bijdrage aan verbetering en borging van de kwaliteit van zorg. Onder kwaliteitsstandaarden vallen richtlijnen en zorgstandaarden. Om aan de doelstelling van kwaliteitsstandaarden te kunnen voldoen is het van belang dat kwaliteitsstandaarden gedegen worden ontwikkeld en geïmplementeerd. Het Toetsingskader kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten bevat criteria voor kwaliteitsstandaarden die zich richten op het proces van totstandkoming en de beschrijving van de zorg. Deze leidraad geeft instructies voor de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden en geeft daarmee invulling aan hoe aan de criteria kan worden voldaan.

De leidraad is te gebruiken in de gehele breedte van de zorg in Nederland, niet alleen voor de curatieve zorg (bijvoorbeeld huisartsenzorg, verloskundige zorg of ziekenhuiszorg), maar ook op het gebied van preventie (bijvoorbeeld bij vaccinaties, hielprik, screening baarmoederhalskanker), en in de gehandicaptenzorg, verzorgings-/verpleeghuiszorg en langdurige geestelijke gezondheidszorg.

 
 

Zorginzicht.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren - Lees meer over cookies