Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Drie fasen van ontwikkeling (Haringtools)

 Fasen van de Haringtools


U wilt een kwaliteitsstandaard maken, maar hoe gaat u beginnen? Met wie vormt u een team, hoe bakent u een onderwerp af, hoe bepaalt u uitgangsvragen en hoe kunt u de standaard implementeren?

Op deze pagina worden per fase de activiteiten voor de ontwikkeling van een kwaliteitsstandaard aangegeven. Deze indeling is afkomstig van de Haringtools.

  Activiteiten per fase

Voorbereidingsfase

In de voorbereidingsfase wordt na selectie van het onderwerp het raamwerk van de standaard opgesteld door het onderwerp af te bakenen.

Ontwikkelfase

In deze fase worden aan de hand van het projectplan gerichte searches verricht, die geƫnt zijn op de uitgangsvragen van het projectplan. Na ongeveer vijf tot soms vijftien bijeenkomsten over een periode van gemiddeld anderhalf jaar worden alle geproduceerde stukken tot een samenhangende tekst gevormd en is de conceptstandaard gereed.

Afrondingsfase

In de afrondingsfase wordt het commentaar verzameld en voorgelegd aan de werkgroep, die de standaard vervolgens aanpast. Deze aangepaste versie wordt daarna voorgelegd aan de autorisatiecommissie. Na autorisatie wordt een geschikte disseminatie- en implementatiestrategie voor de kwaliteitsstandaard vastgesteld. Ten slotte worden indicatoren opgesteld en een herzieningsprocedure vastgesteld.

Zorginzicht.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren - Lees meer over cookies