Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

CQI-overzicht

  Wat is de CQ-index?

Met de Consumer Quality Index (CQI) wordt de kwaliteit van zorg vanuit het perspectief van patiënten gemeten. Het is een gestandaardiseerde methodiek voor het meten van ervaringen van patiënten met de zorg. De methodiek bestaat naast vragenlijsten uit bijbehorende richtlijnen voor de dataverzameling, data-analyse en het rapporteren van de resultaten. Patiënten en cliënten kunnen online, schriftelijke of via interviews kenbaar maken wat zij belangrijk vinden in de zorg én wat hun concrete ervaringen zijn.

 CQI-vragenlijsten

Op deze pagina vindt u een overzicht van uitontwikkelde CQI-vragenlijsten met bijbehorende vragenlijst specifieke werkinstructies, ontwikkelrapporten en andere brondocumenten. CQI-resultaten kunnen worden gebruikt voor het evalueren en verbeteren van de kwaliteit van zorg.

  Overzicht CQI

 Doel van de CQ-index

​Het doel van de CQ-index is het bevorderen van de transparantie over prestaties van zorgaanbieders gezien vanuit patiëntenperspectief. De informatie hierover moet bruikbaar zijn voor de verschillende partijen in de zorg voor kwaliteitsverbetering, zorginkoop en monitoren van de zorg.

 Meten met de CQ-index

CQI-metingen worden uitgevoerd door (bij voorkeur gecertificeerde) meetorganisaties.  Meetorganisaties voeren een CQ-meting uit volgens de vragenlijstspecifieke werkinstructies en de tools privacy en bescherming persoonsgegevens, dataverzameling, analyses en evaluatie en optimalisatie. Deze tools zijn gebaseerd op de richtlijnen uit het Handboek Eisen en Werkwijzen CQI-metingen.

  Toetsingskader, Handreiking en Tools


Het Toetsingskader, Handreiking en Tools  bieden informatie bij het ontwikkelen en meten van vragenlijsten. Deze documenten bouwen voort op de handboeken.

  Toetsingskader
  Handreiking patiëntervaringsvragenlijsten
  Tools

 


Handboek Ontwikkelen

De ontwikkeling van CQI-meetinstrumenten (de vragenlijsten om klantervaringen te meten) vindt plaats bij diverse onderzoeksinstituten en universiteiten. De ontwikkeling van zo'n meetinstrument doorloopt verschillende fasen. Er is een 'Bijsluiter' geschreven met een korte toelichting over de rol van de werkgroep bij een CQI-ontwikkeling, het doel van een bijsluiter is kort en bondig uitleg geven, daarom worden mogelijk niet alle details en nuances weergegeven.

  Handboek Ontwikkelen CQ-index

 


Handboek Eisen en Werkwijzen

In het Handboek Eisen en Werkwijzen CQI-metingen worden de richtlijnen (werkwijzen) beschreven die in acht genomen moeten worden bij de toepassing van CQI-meetinstrumenten. Gebruik naast dit handboek ook het Toetsingskader als leidraad bij het ontwikkelen van een CQI-meetinstrument.     

  Handboek Eisen en Werkwijzen CQI-metingen

 

Zorginzicht.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren - Lees meer over cookies