Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Obesitas | zorgstandaard

Overgewicht

Interne ziekten-Stofwisselingsziekten

Kwaliteitsstandaard opgenomen in het Register

Opgenomen in het Register:
 
Omschrijving
Het doel van de Zorgstandaard Obesitas is het bevorderen van de kwaliteit van de zorg voor mensen met obesitas, opdat hun gezondheid, kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie verbetert. Uitgangspunt is dat de patiënt als volwaardig partner met eigen verantwoordelijkheid in het zorgproces optreedt. De zorgstandaard biedt de vrijheid om aan de zorgvraag en wensen, behoeften en mogelijkheden van de individuele patiënt te voldoen en wordt daartoe ook vertaald in een persoonlijk zorgplan.

De zorgstandaard is in opdracht van het ministerie van VWS ontwikkeld door het Partnerschap Overgewicht Nederland (PON) en op 25 november 2010 opgeleverd. In het PON werken zorgverleners en patiënten samen aan het verbeteren van de zorg voor mensen met overgewicht en obesitas. 
Actuele versie Publ. datum Type
Ga naar Partnerschapovergewicht.nl - Zorgstandaard Obesitas 25-11-10 Zorgstandaard
Documenten bij kwaliteitsstandaard Publ. datum Type Grootte
Zorgstandaard Obesitas samenvatting, figuren en tabellen (versie 1).pdf 01-11-14 Samenvatting 960,36 KB
PON Addendum ernstige kinderobesitas bij de Zorgstandaard Obesitas _ juli 2012 (versie 1).pdf 01-07-12 Zorgstandaard 999,42 KB
PON Zorgstandaard Obesitas (versie 1).pdf 25-11-10 Zorgstandaard 193,21 KB
Samenvatting Zorgstandaard Obesitas (versie 1).pdf 25-11-10 Samenvatting 97,58 KB
Aanbiedingsformulier- (versie 1).pdf Aanbiedingsformulier 473,63 KB
 
 
 
 

Kwaliteitsstandaarden

 
 
Algemene informatie
Status
Verwachte publicatie
Publicatiedatum
Wordt er doorontwikkeld
Verwachte publicatie
Contactpersoon
Claudia Bolleurs (PON)
 
Omschrijving

In 2017 bekijkt het PON of de Zorgstandaard Obesitas nog up-to-date is. Streefdatum voor de geactualiseerde versie van de Zorgstandaard Obesitas is eind 2017.
Voor de oplevering van de patiëntversie is een tijdspad geformuleerd. Het PON heeft bewust nog geen patiëntversie van de Zorgstandaard Obesitas opgesteld. De wens is deze te gaan ontwikkelen zodra de zorg conform de zorgstandaard daadwerkelijk beschikbaar is. Indien in 2017 de Zorgstandaard Obesitas nog up-to-date blijkt te zijn, start het PON met de patiënten versie van de Zorgstandaard Obesitas. De streefdatum voor een publieksversie is eind 2017.

 
Documenten bij kwaliteitsstandaard Publ. datum Type Grootte
Folder voor ouders van kinderen met obesitas.pdf 22-01-15 Cliëntenversie 1,43 MB
Rapport interne indicatoren doelgroep volwassenen Zorgstandaard Obesitas.pdf 01-12-12 Overig 1022,85 KB
 
 
 
 
 

Meetinstrumenten

 
 
Algemene informatie
Status
Verwachte publicatie
Publicatiedatum
Wordt er doorontwikkeld
Verwachte publicatie
Contactpersoon
 
Omschrijving

Voor de oplevering van meetinstrumenten is een tijdspad geformuleerd. Het PON heeft op basis van een literatuurstudie een selectie gemaakt van geschikte meetinstrumenten en er zijn pilots in samenwerking met leefstijlaanbieders om ervaring op te doen met kwaliteit van leven als uitkomstmaat. Het resultaat van de pilots is dat men het meten van kwaliteit van leven als een meerwaarde ervaart voor de kwaliteit van de te leveren zorg. Het PON geeft aan dat in de periode 2016-2018 met behulp van subsidie van het Ministerie van VWS wordt gewerkt aan het voor de brede zorgpraktijk geschikt maken van kwaliteit van leven als uitkomstmaat in de zorg voor kinderen met overgewicht en obesitas. 

 
 
 
 
 
 
 
SNOMED CT:

430715008 Bariatric operative procedure
Bariatric operative procedure (procedure)
238136002 Morbid obesity
Morbid obesity (disorder)
414916001 Adiposis
Adiposity Obesity Obesity (disorder)
Project_site_help_text

Beoordeling kwaliteitsstandaard op 24 mei 2016 door Zorginstituut Nederland


 Betrokken partijen

 Beschrijving zorg & organisatie

 Volledigheid kwaliteitsstandaard


 Bekijk uitgebreide beoordeling

Actueel

Betrokken partijen

Partnerschap Overgewicht Nederland (PON)
Nederlandse Obesitas Vereniging (NOV)
Actiz
Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland (AJN)
GGD Nederland
Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)
Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG)
Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP)
Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV)
Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB)
Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD)
Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH)
Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)
Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)
Patiëntenfederatie Nederland

Paginabeheerders

Claudia Bolleurs (PON - Partnerschap Overg...)
Zorginstituut Nederland (Zorginstituut Nederland)

Zie ook

Patiënteninformatie op KiesBeter

Betrouwbare publieksinformatie en links voor patiënten en naasten. Het kwaliteitsproduct in het Register vormt de basis.

Ga naar Kiesbeter.nl

Proclaimer

Zorginstituut Nederland is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet er alles aan om deze actueel en juist te houden. Zorginstituut Nederland is echter niet verantwoordelijk voor de juistheid van de inhoud die door derden is aangeleverd voor de Kwaliteitsbibliotheek respectievelijk het Register.

Lees meer
Ik wil mijn kwaliteitsproduct(gaan) publiceren of bewerken

Mijn kwaliteitsstandaarden, meetinstrumenten en informatiestandaarden kunnen bijdragen aan kwaliteitsverbetering van zorg.

Zorginzicht.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren - Lees meer over cookies