Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

NHG-KNGF informatiestandaard voor gestructureerde informatie-uitwisseling huisarts fysiotherapeut

fysiotherapie, paramedische zorg

Bewegingsapparaat-Orthopedie, Bewegingsapparaat-Reumatologie, Bewegingsapparaat-Revalidatie, Bewegingsapparaat-Overige

Informatiestandaard opgenomen in het Register

Opgenomen in het Register:
 
Omschrijving
Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) hebben samen met Nictiz een richtlijn voor gestructureerde informatie-uitwisseling tussen huisarts en fysiotherapeut ontwikkeld. Deze richtlijn is de informatiestandaard.  
Hiervoor is gebruik gemaakt van reeds bestaande richtlijnen voor dossiervoering en zijn elementen van een bestaande overdrachtsrichtlijn voor huisarts - specialist (HASP) gebruikt. De richtlijn biedt inzicht in de momenten waarop sprake is van de overdracht van gegevens tussen huisarts en fysiotherapeut. Ook beschrijft de richtlijn aard en omvang van de uit te wisselen gegevens tijdens die momenten. Bij de ontwikkeling van de richtlijn is de informatiebehoefte van de ontvangende partij leidend geweest. De richtlijn geeft weer wat huisartsen en fysiotherapeuten daartoe hebben afgesproken en dient als  norm voor de informatieoverdracht tussen de beroepsgroepen. 

De informatiestandaard is op 20-04-2015 in de vergadering van het Informatieberaad van toepassing verklaard door KNGF, NHG, NPCF, Zorgverzekeraars Nederland, de Landelijke Huisartsen Vereniging, GGZ Nederland, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie, de Federatie van Medisch Specialisten, InEen, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra, de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en Actiz. 

De door NHG en KNGF beoogde kwaliteits- en efficiencydoelstellingen verlangen een zo spoedig mogelijke implementatie. De vereiste werkzaamheden voor implementatie verschillen per leverancier. In verband met dit gegeven en gelet op de benodigde aanpassingen van contractvoorwaarden, is 2018 voor landelijke implementatie wellicht realistisch.  
 
Documenten bij informatiestandaard Publ. datum Type Grootte
Aanbiedingsformulier informatiestandaard huisarts fysiotherapeut (versie 1).pdf 01-06-15 Aanbiedingsformulier 484,35 KB
NHG KNGF Richtlijn gestructureerde informatie-uitwisseling tussen huisarts en fysiotherapie (versie 1).pdf 01-01-13 Informatiestandaard 2,51 MB
 
 
 

Informatiestandaard

 
 
Algemene informatie
Status
 
Verwachte publicatie

 
Publicatiedatum

 
Wordt er doorontwikkeld
 
Verwachte publicatie

 
Contactpersoon

 
Omschrijving

De informatiestandaard wordt uiterlijk 2018 herzien.

 
Documenten bij informatiestandaard Publ. datum Type Grootte
desk research preventieve tools.docx 28-07-17 Aanbiedingsformulier 953,24 KB
 
 
 
 
SNOMED CT:

Informatiestandaard_site_help_text

Beoordeling informatiestandaard op 26 mei 2015 door Zorginstituut Nederland


 Betrokken partijen

 Implementatie, beheer en onderhoud

 Volledigheid informatiestandaard


Actueel

Betrokken partijen

Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)
Zorgverzekeraars Nederland (ZN)
Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
Patiëntenfederatie Nederland
Nationaal ICT Instituut in de Zorg (Nictiz)

Paginabeheerders

Zorginstituut Nederland (Zorginstituut Nederland)
R.C.  Stadt (KNGF)

Zie ook

Patiënteninformatie op KiesBeter

Betrouwbare publieksinformatie en links voor patiënten en naasten. Het kwaliteitsproduct in het Register vormt de basis.

Ga naar Kiesbeter.nl

Proclaimer

Zorginstituut Nederland is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet er alles aan om deze actueel en juist te houden. Zorginstituut Nederland is echter niet verantwoordelijk voor de juistheid van de inhoud die door derden is aangeleverd voor de Kwaliteitsbibliotheek respectievelijk het Register.

Lees meer
​​​​
 
Ik wil mijn kwaliteitsproduct(gaan) publiceren of be​werken

Mijn kwaliteitsstandaarden, meetinstrumenten​ en informatiestandaarden kunnen bijdragen aan kwaliteitsverbetering van zorg.​​

Zorginzicht.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren - Lees meer over cookies