Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Kansen op Werk

Erkende interventies

 
Omschrijving

Kansen op werk is een praktijkgerichte interventie en is ontstaan vanuit een samenwerking van cliëntenorganisaties. Cliëntenorganisaties signaleren dat hun leden enerzijds de droom hebben weer aan het werk te gaan (60-70% wil een betaalde baan) en anderzijds heeft men moeite in te voegen in bedrijven of organisaties waar psychische beperkingen onbekend zijn of waarin men er vooroordelen over heeft, waardoor mensen zich er niet veilig voelen. Het opbouwen van vertrouwen in het eigen kunnen en het zich thuis voelen in werk is nodig om de stap naar regulier betaald werk te zetten. Op basis van dit gegeven is de interventie ontwikkeld en uitgewerkt.

Documenten bij de interventie Bestand Grootte
2018 - Kansen Op Werk - Werkblad beschrijving interventie_def (002).pdf PDF 374,53 KB
 
 
Links bij de interventie
Bekijk Kansen op Werk op erkendeinterventiesggz.trimbos.nl
 
Beoogd resultaat (Toon / Verberg)

Het doel van de interventie is het bevorderen van de arbeidsparticipatie (regulier betaald werk) van mensen met een psychische aandoening. Dit gebeurt in de vorm van ondersteuning van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt die gemotiveerd zijn om weer regulier betaald werk te gaan doen. Hiermee levert Kansen op werk een bijdrage aan de maatschappelijke participatie van psychisch kwetsbare mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Doelgroep (Toon / Verberg)

GGZ: (langdurig Geestelijke Gezondheidszorg)

Meerwaarde voor de cliënt/patiënt (Toon / Verberg)

Meerwaarde:
De laagdrempelige instroom van mensen naar het project.
Het ontbreken van bureaucratische richtlijnen, vereisten en budget om deel te nemen.
De combinatie van het verkennen van de mogelijkheden op de arbeidsmarkt (via de werkervaringsplaats) en het werken aan zelfontplooiing (via het trainingsprogramma). Het zijn twee elementen die als succesfactoren die ook naar voren komen in het literatuuronderzoek (Mors, 2015).
Er wordt uitgegaan van de eigen kracht en motivatie van mensen.
In de training wordt gewerkt met gelijkgestemden en er vindt daardoor lotgenotencontact plaats.
In de coaching kan ook aandacht zijn voor specifieke individuele dilemma’s.
De werkwijze stelt mensen in staat om meer grip te krijgen op hun psychische kwetsbaarheid. In die zin helpt het traject (sterk in de specificatie van actie, doel en context) de meesten om de autonomie te vergroten.
Veel aandacht die wordt gegeven aan het voorkómen van problemen in de werksituatie. Het draait dan bijvoorbeeld om feedback vragen, hulp vragen, negatieve emoties uiten en het structureren van werk. Het oefenen met leerdoelen en vaardigheden op de werkervaringsplaats helpt het merendeel verder in het functioneren in een werksituatie.
De relatief lange looptijd van het traject (een jaar) die ervoor zorgt dat er altijd succes wordt geboekt. En dat kandidaten gesterkt worden in het bewust worden van de eigen kracht.
De steun aan medekandidaten in hun trainingsgroep en de trainers, steun op de werkervaringsplaats door een ‘maatje’ en een werkbegeleider die de ervaringen en plannen bespreekt.

Gebruik (Toon / Verberg)

Op dit moment vindt na de ontwikkelingsperiode van 2013 t/m 2015 de implementatie plaats in vier arbeidsregio’s. Gewerkt wordt op basis van wat is ontwikkeld in de periode 2013 t/m 2015.
Voor de werkwijze in de regio wordt een draaiboek gebruikt (Draaiboek het organiseren van Kansen op werk, 2015). De regio coördinatoren werken volgens deze werkwijze. Het draaiboek geeft aan hoe de instroom, de werkervaringsplaatsen en de training worden georganiseerd. Maar ook hoe gegevens worden vastgelegd en bijgehouden en hoe netwerken worden opgezet. De vele bijlagen geven voorbeelden van overeenkomsten, mailing berichten en informatie over het project e.d.

Aanpak, materiaal en eventuele voorwaarden (Toon / Verberg)

Beschikbaar zijn:
• Training “Weer aan het werk…!” - handleiding voor trainers.
Handleiding van het gehele trainingstraject inclusief doelen, programma en power points en werkbladen.
• Training “Weer aan het werk…!” – werkboek voor kandidaten.
Werkboek van de gehele training voor de kandidaten doelen, programma, power points en werkbladen.
• Draaiboek Het organiseren van ‘Kansen op werk - voor coördinatoren in de regio.
• Workshop “Van onmogelijk naar mogelijk”- voor Gemeenten, UWV’s en reïntegratiebureaus.
• De handleiding voor werkbegeleiders op de werkervaringsplaats.
Deze is nog concept.
• Kansen op werken werkt! Evaluatie project Kansen op werk 2013 t/m 2015.

Een randvoorwaarde is dat Kansen op werk wordt uitgevoerd door een cliëntenorganisatie met positie in de regio naar uitkeringsinstanties en gemeenten maar ook organisaties die werkervaringsplaatsen kunnen bieden. Het is belangrijk om zeker de coördinatie te beleggen bij GGZ-cliënten/familieorganisaties. Het zorgt voor gemakkelijke instroom o.a. door het ontbreken van bureaucratische richtlijnen, vereisten. De begeleiding waarbij er begrip is voor de kandidaat en zijn of haar dilemma’s en ervaringsdeskundigheid en lotgenotencontact worden ingezet zorgen mede voor resultaat van de interventie.

Werkende principes (Toon / Verberg)

Zie hierboven bij de meerwaarde.

Onderhoud en ontwikkeling (Toon / Verberg)

Er wordt een volgende revisie van de Good Practice verwacht maar de datum hiervan is nog onbekend.

Onderzoek invloed en effectiviteit (Toon / Verberg)

        Invloed
        -

        Effectiviteit
        Er is geen onderzoek beschikbaar naar de behaalde effecten van de interventie.
      

Aangemeld voor erkenningstraject? (Toon / Verberg)

Ja bij het Trimbos-instituut.

 
 
 
 
 
 
 
 
SNOMED CT:

Actueel

Aanspreekpunt

Angst Dwang en Fobiestichting (ADF stichting)

Paginabeheerders

Freeke Perdok (Trimbos-instituut)
Ik ken ook een good practice die ik graag wil delen

Gedeelde voorbeelden van goede zorg dragen bij aan kwaliteitsverbetering.

Zie ook

Patiënteninformatie op KiesBeter

Betrouwbare publieksinformatie en links voor patiënten en naasten. Het kwaliteitsproduct in het Register vormt debasis.

Ga naar Kiesbeter.nl

Proclaimer

Zorginstituut Nederland is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet er alles aan om deze actueel en juist te houden. Zorginstituut Nederland is echter niet verantwoordelijk voor de juistheid van de inhoud die door derden is aangeleverd voor de Kwaliteitsbibliotheek respectievelijk het Register.

Lees meer

Zorginzicht.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren - Lees meer over cookies