Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Afasietherapie.nl

Online logopedie voor mensen met afasie

 

Praktijkvoorbeelden

Beoogd resultaat (Toon / Verberg)

De Evidence Based Richtlijn ‘Diagnostiek en behandeling van afasie bij volwassenen’ beoogt de kwaliteit en doelmatigheid van de geleverde zorg door logopedisten en afasietherapeuten aan volwassen personen met afasie en hun omgeving te verbeteren. De richtlijn doet duidelijke uitspraken over optimale logopedische zorg aan personen met afasie op het gebied van diagnostiek, behandeling, doorverwijzing en nazorg. Afasietherapie.nl volgt deze richtlijnen om het herstel van afasie te bevorderen.

Doelgroep (Toon / Verberg)

Overige (Logopedisten en afasietherapeuten)

Meerwaarde voor de cliënt/patiënt (Toon / Verberg)

Intensievere therapie, optimale aansluiting op aard en ernst van de afasie, beperking reistijd naar praktijk, oefenen wanneer dat past.

Gebruik (Toon / Verberg)

Bij verschillende logopedistenpraktijken in de eerste lijn en revalidatiecentra.

Aanpak, materiaal en eventuele voorwaarden (Toon / Verberg)

De logopedist geneert online op basis van een evidence based model en aantal linguïstische variabelen de oefeningen die aansluiten op de aard en ernst van de afasie. De persoon met afasie ontvangt de oefeningen online en kan deze maken. De resultaten worden teruggestuurd naar de logopedist.

Werkende principes (Toon / Verberg)

De interventie is effectief omdat de logopedist de gebruikelijke richtlijn volgt echter met gebruik van een online platform.

Aanspreekpunt (Toon / Verberg)

Jan Pons (Logoclicks)

Onderhoud en ontwikkeling (Toon / Verberg)

De volgende revisie van de Good Practice wordt verwacht op: 1-2-2019

Onderzoek invloed en effectiviteit (Toon / Verberg)

        Invloed
        Beperkt in de proeftuinen met positieve resultaten.

        Effectiviteit
        Beperkt in de proeftuinen met positieve resultaten.
      

Zorgverbeterprijs (Toon / Verberg)

De interventie is genomineerd voor de volgende zorgverbeterprijs/prijzen:
- George Beusmans prijs

Aangemeld voor erkenningstraject? (Toon / Verberg)

Afasietherapie.nl wordt aangemeld voor het erkenningstraject.

 
Links bij de good practices
Online therapie voor mensen met afasie (telelogopedie)
Telelogopedie voor personen met afasie
 
 
 
 
 
 
 
 
SNOMED CT:

10325006 Amnesic aphasia
Amnestic aphasia Anomia Anomic aphasia Anomic aphasia (finding) Anomic dysphasia Dysnomia Nominal aphasia Nominal dysphasia
106169008 Aphasia, agnosia, dyslexia AND/OR apraxia
Aphasia, agnosia, dyslexia AND/OR apraxia (finding)
13044008 Associative aphasia
Associative aphasia (finding)
130990006 Transcortical aphasia
Transcortical aphasia (finding)
130991005 Transcortical sensory aphasia
Transcortical sensory aphasia (disorder)
130992003 Transcortical motor aphasia
Transcortical motor aphasia (disorder)
141117004 O/E - aphasia
O/E - dysphasia O/E - speech defect O/E - speech defect (& [aphasia] or [dysphasia]) O/E - speech defect (& [aphasia] or [dysphasia]) (finding)
141119001 O/E - motor aphasia
O/E - motor aphasia (finding)

Actueel

Aanspreekpunt

Paginabeheerders

Jan Pons (Logoclicks Development BV)
Ik ken ook een good practice die ik graag wil delen

Gedeelde voorbeelden van goede zorg dragen bij aan kwaliteitsverbetering.

Zie ook

Patiënteninformatie op KiesBeter

Betrouwbare publieksinformatie en links voor patiënten en naasten. Het kwaliteitsproduct in het Register vormt debasis.

Ga naar Kiesbeter.nl

Proclaimer

Zorginstituut Nederland is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet er alles aan om deze actueel en juist te houden. Zorginstituut Nederland is echter niet verantwoordelijk voor de juistheid van de inhoud die door derden is aangeleverd voor de Kwaliteitsbibliotheek respectievelijk het Register.

Lees meer

Zorginzicht.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren - Lees meer over cookies