Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Kwaliteitsproducten

 Overzicht kwaliteitsproducten

Deze pagina toont een overzicht van alle in het Register en de Kwaliteitsbibliotheek aanwezige kwaliteitsproducten.

Alle kwaliteitsproducten​​​​​​​​​​

Bekijk kwaliteitsproducten in Register​​​​​​​​​​
Naam kwaliteitsproduct Omschrijving Opgenomen in register Type kwaliteitsproduct
Aanpassingsstoornis bij patienten met kanker | Richtlijn Patiënten met kanker, psychische klachten Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Zorgstandaard Aanpassingsstoornis (incl. overspanning en burn-out) Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Acne NHG-standaard M15 Kwaliteitsproduct
Acne (Federatie) Ontsteking van de huid bij de talgklieren Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Hidradenitis (Federatie) Op acne (puistjes) lijkende ontsteking van de huid in de lichaamsplooien, vooral de oksels en de liezen Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Rosacea (Federatie) Chronische huidaandoening in het gezicht. Belangrijkste kenmerken zijn roodheid, kleine uitgezette bloedvaatjes (couperose), bultjes (papels) en puistjes (pustels). Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Actinische keratose (Federatie) Plekjes op de huid die ontstaan door schade van zonlicht Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Acute appendicitis (Federatie) Acute blindedarmontsteking Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Acute astma bij kinderen (Federatie) Sterke toename van bronchusobstructie bij astmapatiënt die niet verbetert na een paar giften van een bronchusverwijder door middel van inhalatie. Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Acuut herseninfarct Intra-arteriële trombectomie, IAT, beroerte, CVA Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Acute boekje inwendige specialismen Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van aandoeningen op het gebied van inwendige specialismen Kwaliteitsproduct
Acute buikpijn bij volwassenen (Federatie) Acuut ontstane, niet traumatische buikpijn korter dan vijf dagen bestaand, waarvoor medische hulp gevraagd wordt Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Acute diarree NHG-standaard M34 Kwaliteitsproduct
Acute diverticulitis van het colon (Federatie) Acute darmonsteking Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Acute infectieuze diarree (AID) (Federatie) Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Acute neurologie (Federatie) Epilepsie, hersenkneuzing/-schudding, hersenvliesontsteking, beroerte (herseninfarct of hersenbloeding), CVA Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Generieke module Acute psychiatrie Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Acute rhinosinusitis NHG-standaard M33 Kwaliteitsproduct
Acute traumatische wervelletsels (Federatie) Acuut traumatisch(e) letsel, fractuur of luxatie in cervicale, thoracale of lumbale wervelkolom, zowel met als zonder neurologische afwijkingen. Dwarslaesie Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Acuut coronair syndroom NHG-standaard M80 Kwaliteitsproduct
Acuut hoesten NHG-standaard M78 Kwaliteitsproduct
Addendum langdurige zorg thuis met een Wlz-indicatie Addendum bij het kwaliteitskader verpleeghuiszorg voor langdurige zorg thuis met een Wlz-indicatie Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Adenovirusinfecties Luchtweginfecties, diarree, (kerato)conjunctivitis, hepatitis, meningoencefalitis Kwaliteitsproduct
In ontwikkeling: Zorgstandaard ADHD Kwaliteitsproduct
ADHD bij kinderen NHG-standaard M104 Kwaliteitsproduct
ADHD bij kinderen en jeugdigen Attention Deficit Hyperactivity Disorder Kwaliteitsproduct
ADHD bij volwassenen (Federatie) Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Afasie Communicatiebeperking Kwaliteitsproduct
Meetinstrument
Afasietherapie.nl Online logopedie voor mensen met afasie Good Practice
Afbouwen van glucocorticoïden bij kinderen Richtlijn in ontwikkeling Kwaliteitsproduct
Tweespraak patiënt- cliëntervaringen Kwaliteitsproduct
Alle aandoeningen | Meetinstrumenten | Universele Ziektelastschaal Quality of Life Kwaliteitsproduct
Allergische en niet-allergische rhinitis NHG-standaard M48 Kwaliteitsproduct
Alle zorgsoorten | Meetinstrumenten | Universele Consumenttevredenheidsschaal Patiënttevredenheid, cliënttevredenheid Kwaliteitsproduct
Wensenboom Sociaal platform: steuntje in de rug Good Practice
Ambulancezorg | CQI CQI spoedeisende ambulancezorg en CQI planbare ambulancezorg. Vragenlijsten om de kwaliteit van ambulancezorg vanuit het cliëntperspectief te meten. Kwaliteitsproduct
Meetinstrument
Amenorroe NHG-standaard M58 Kwaliteitsproduct
Amputatie prothesiologie onderste extremiteit (Federatie) Amputatie van een been, revalidatie en prothese; vaatproblemen Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Anemie NHG-standaard M76 Kwaliteitsproduct
Anemie bij chronische nierschade en dialyse NFN Richtlijn (chronische nierschade) Kwaliteitsproduct
Anemie door aangeboren stoornissen (Federatie) Bloedarmoede Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Anesthesie bij kinderen Verdoving, narcose Kwaliteitsproduct
Aneurysma Aorta Abdominalis Verwijding in de slagader in de buik Kwaliteitsproduct
Meetinstrument
Aneurysma Aorta Abdominalis
Aneurysma van de abdominale aorta (Federatie) Verwijding van de buikslagader Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Angst NHG-standaard M62 Kwaliteitsproduct
Zorgstandaard Angstklachten en angststoornissen Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Angststoornissen (Federatie) Sociale angststoornis bij volwassenen Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Anogenitale lichen sclerosus (Federatie) Veelvoorkomende huidaandoening, waarbij de huid langzaam zijn elasticiteit verliest, waardoor deze vast en strak aanvoelt en wit van kleur wordt Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Anorectale Malformaties Goede zorg voor mensen met ARM Kwaliteitsproduct
Antenatale hydronefrose Pre- en postnataal beleid, diagnostiek en behandeling | richtlijn in ontwikkeling Kwaliteitsproduct
Antibioticaprofylaxe tandheelkundige ingrepen bij patiënten met een gewrichtsprothese Ter voorkoming van hematogene prothese infectie Kwaliteitsproduct
Antimicrobiële therapie voor urineweginfectie (Federatie) Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
antistolling bij hemodialyse NFN richtlijn (meodialyse) Kwaliteitsproduct
Antistolling in de mondzorg Kwaliteitsstandaard en meetinstrument voor antistolling in de mondzorg Kwaliteitsproduct
Antistolling met LMWH bij nierinsufficiëntie NFN richtlijn (chronishce nierschade) Kwaliteitsproduct
Antrax Antrax, Miltvuur Kwaliteitsproduct
Antroposofische Gezondheidszorg CQ-Index Huisartsenzorg, Eerstelijn zorgverleners, Antroposofische Geneeskunde, Integrative Medicine Kwaliteitsproduct
Meetinstrument
Anuscarcinoom (Federatie) Diagnostiek, behandeling en begeleiding van patiënten met anale kanker Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Generieke module Arbeid als medicijn Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Arterieel vaatlijden van de onderste extremiteit (PAV) Perifeer arterieel vaatlijden, ziekte van de slagaders in de benen, claudicatio intermittens, etalagebenen Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Artritis NHG-standaard M50 Kwaliteitsproduct
Artroscopie van de knie (Federatie) Kijkoperatie en zo mogelijk direct behandeling van de knie Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Artrose heup knie - conservatieve behandeling Multidisciplinaire richtlijn, inclusief transmurale stepped care afspraken Kwaliteitsproduct
Aspecifieke lage rugklachten Ketenzorgrichtlijn Kwaliteitsproduct
Aspecifieke lagerugpijn NHG-standaard M54 Kwaliteitsproduct
Assertive Community Treatment Maatschappelijke interventie bij ernstige psychosociale problematiek Good Practice
ASSwijzer Begeleidingsmethodiek Good Practice
Astma Kinderen en Jongeren Chronische ontstekingsreactie van de luchtwegen die wisselend ernstige klachten geven, zoals een piepende uitademing, kortademigheid, benauwdheid en (nachtelijk) hoesten. Kwaliteitsproduct
Astma Volwassenen Chronische ontstekingsreactie van de luchtwegen, piepende uitademing, kortademigheid, benauwdheid en (nachtelijk) hoesten. Kwaliteitsproduct
Astma bij kinderen NHG-standaard M24 Kwaliteitsproduct
Astma bij volwassenen NHG-standaard M27 Kwaliteitsproduct
Atriumfibrilleren NHG-standaard M79 Kwaliteitsproduct
Atriumfibrilleren na cardiothoracale operatie (Federatie) Boezemfibrilleren Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Audiciëns | CQI CQI Vragenlijst zorg van audiciëns Kwaliteitsproduct
Meetinstrument
Audiologische centra | CQI CQI Vragenlijst om de kwaliteit van zorg in een audiologisch centrum te meten vanuit het perspectief van de cliënt Kwaliteitsproduct
Meetinstrument
Zorgstandaard Autisme Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Autismespectrumstoornis bij kinderen/jeugd (Federatie) autistische stoornis (as); stoornis van Rett; desintegratiestoornis van de kinderleeftijd; stoornis van Asperger; een algemene categorie (pdd-nos) Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Autismespectrumstoornissen bij volwassenen (Federatie) Levenslang aanwezige neurobiologische ontwikkelingsstoornissen die gekenmerkt worden door kwalitatieve beperkingen in sociale interacties, communicatie en verbeelding. Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Autisme | Zorgstandaard Gezondheid als perspectief Kwaliteitsproduct
Baarmoederhalsafwijkingen Afwijkende cellen baarmoederhals Kwaliteitsproduct
Meetinstrument
Baarmoederhalsafwijkingen
Bacteriële CZS infecties (Federatie) Bacteriële meningitis Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Bacteriële huidinfecties NHG-standaard M68 Kwaliteitsproduct
Bacteriële Meningitis (Federatie) Levensbedreigende ontsteking van de hersenvliezen en hersenen Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Bariatrische chirurgie Operaties voor (morbide) obesitas Kwaliteitsproduct
Meetinstrument
Bariatrische chirurgie
Basaalcelcarcinoom (Federatie) Huidkanker Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Basis prenatale zorg (Federatie) Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Basisrichtlijn hulpmiddelenzorg RIFA- opstellen Richtlijnen Functiegerichte aanspraak hulpmiddelen 2010 Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Beeldend Therapeutische Emotieregulatie Groep Good Practice
Begeleide lotgenotengroepen Verbetering psychosociale toestand bij psychosegevoeligheid Good Practice
Begeleiders in beeld Inzicht in eigen emotionele intelligentie (VG-sector) Good Practice
Begeleiding van mensen met HMSN Voor de bedrijfsarts Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Behandeling en Diagnostiek van IgA nefropathie NfN richtlijn Kwaliteitsproduct
Behandeling femurfractuur Behandeling van gebroken heup bij de oudere mens Kwaliteitsproduct
Behandeling hydrocephalus bij 0-2 jarigen (Federatie) Waterhoofd; teveel hersenvocht Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Behandeling van Acute Exacerbaties van COPD in de Tweede Lijn Chronic Obstructive Pulmonary Disease, longaanval Kwaliteitsproduct
Behandeling van invasieve schimmelinfecties (Federatie) Aspergillus, Candida, preventieve antischimmeltherapie Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Liesbreuk Behandeling van hernia inguinalis Kwaliteitsproduct
Behandeling van patienten met trombotische microangiopathie NfN-richtlijn m.b.t. specifieke nierziekte Kwaliteitsproduct
Behandeling van spasticiteit na niet-aangeboren hersenletsel bij volwassen NAH Kwaliteitsproduct
Behoud van ovariële functie na kankerbehandeling Aandacht voor het behoud van de ovariële functie tijdens de behandeling van de patiënt met kanker Kwaliteitsproduct
Beleefgangen Belevingsgerichte zorg op verpleegafdelingen Good Practice
Beleid rondom spoedoperaties IC, SEH Kwaliteitsproduct
Belevenisnis: oude tijden herleven Voor mensen met dementie en de mensen om hen heen Good Practice
Belevingsgerichte Zorg met Snoozzmob Zintuigelijke prikkeling Good Practice
Benigne paroxysmale positieduizeligheid (Federatie) Draaiduizeligheid die seconden duurt en optreedt bij bepaalde bewegingen (bukken, omhoog kijken, omdraaien in bed, gaan liggen in bed) Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Ben ik Tevreden? Waaier cliëntervaringsinstrumenten Pijler 2B Kwaliteitsproduct
Benzodiazepinen en zwangerschap (Federatie) Medicijnen tegen slaapproblemen, angst, spanning en andere klachten Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Beroepsastma Astma op de werkplek Kwaliteitsproduct
Herseninfarct en hersenbloeding Beroerte, CVA, cerebrovasculair accident, TIA Kwaliteitsproduct
Beroerte diagnostiek en behandeling (Federatie) TIA, CVA Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Beroerte (herseninfarct) NHG-standaard M103 Kwaliteitsproduct
Besluitvorming dwang: opname en behandeling Dwangtoepassing in de psychiatrie: besluitvorming over dwangtoepassing in het kader van de Wet Bopz Kwaliteitsproduct
Besluitvorming over reanimatie Anticiperende besluitvorming over reanimatie bij kwetsbare ouderen Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Wijkverpleging Kwaliteitsinformatie wijkverpleging Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Meetinstrument
Wijkverpleging
Bewegen | zorgmodule Geïndiceerde en zorggerelateerde preventie, Nederlandse Norm Gezond Bewegen, lichamelijke fitheid Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Kwaliteitsstandaard Bijnieraandoeningen Bijnierschorsinsufficientie, AGS, Cushing, primair hyperaldosteronisme, feochromocytoom Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Bilaterale Cochleaire Implantatie bij doofblinde volwassenen CI, BiCI, doofblind Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Biologicals (Federatie) Monoklonale antilichamen opgewekt tegen immuunmediatoren, -receptoren of -cellen en/of oplosbare immuunreceptoreiwitten, geproduceerd door biotechnologische technieken. Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Zorgstandaard Bipolaire stoornissen Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Bipolaire stoornissen (Federatie) Stemmingsstoornissen Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Blaascarcinoom Blaaskanker, blaastumor, tumoren van de blaas. Kwaliteitsproduct
Meetinstrument
Blaascarcinoom
Blaasinstillatie (Federatie) Intravesicale toediening van medicatie Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Blijf staan Valpreventie in verpleeg- en verzorgingshuizen Good Practice
Bloedverlies zwangerschap Bloedverlies in de 2e helft van een zwangerschap Kwaliteitsproduct
Bone Conduction Devices Hulpmiddelen bij gehoorverlies Kwaliteitsproduct
Borstimplantaten Siliconen, borstvergroting, borstcorrectie Kwaliteitsproduct
Meetinstrument
Borstimplantaten
Mammacarcinoom Borstkanker Kwaliteitsproduct
Meetinstrument
Mammacarcinoom
Borstkanker (mammacarcinoom) NHG-standaard M07 Kwaliteitsproduct
Breast cancer (Federatie) Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Bronchiolitis bij kinderen (Federatie) Acute (virale) lage luchtweginfectie met ontsteking en obstructie van de kleine luchtwegen Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Bronchopulmonale dysplasie (Federatie) Chronische aandoening longen, inflammatie en fibrose van luchtwegen en longparenchym Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Buikpijn bij kinderen NHG-standaard M100 Kwaliteitsproduct
Buzz Buddy, zelfstandig reizen Zelfstandig reizen Good Practice
Cardiovasculaire schade na Hodgkinlymfoom (Federatie) Behandeling van hart- en vaatschade bij 5-jaarsoverlevers Hodgkinlymfoom Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Cardiovasculair Risicomanagement Vasculair Risicomanagement, Hartziekten, Vaatziekten Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Meetinstrument
Cardiovasculair risicomanagement NHG-standaard M84 Kwaliteitsproduct
Cardiovasculair risicomanagement MR Multidisciplinaire richtlijn Kwaliteitsproduct
CaReQoL Astma PROM-vragenlijst voor het meten van de effecten van longrevalidatie op kwaliteit van leven van mensen met ernstig astma Kwaliteitsproduct
Meetinstrument
CareRate patiënttevredenheid, cliënttevredenheid Kwaliteitsproduct
Meetinstrument
Carotis Chirurgie Operatie van de halsslagader Kwaliteitsproduct
Meetinstrument
Carotis chirurgie
Carpaaltunnelsyndroom (CTS) CTS, vernauwing tunnel zenuwen en pezen binnenzijde pols Kwaliteitsproduct
Carpaletunnelsyndroom CTS, vernauwing tunnel zenuwen en pezen binnenzijde pols. Kwaliteitsproduct
Meetinstrument
Carpaletunnelsyndroom
Casemanagement dementie Hulp bij dementie thuis Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Meetinstrument
Cataract (staar) Staar Kwaliteitsproduct
Meetinstrument
Cataract
Cataract (Federatie) Staar; troebel worden van de ooglens Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Cellulitis-Erysipelas onderste extremiteiten (Federatie) Wondroos is een ernstige bacteriële infectieziekte van de huid en het onderhuidse vetweefsel Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Cerebro Vasculair Accident (CVA) Beroerte Kwaliteitsproduct
Meetinstrument
Cerebro Vasculair Accident (CVA)
Cervicaal radiculair syndroom tgv cHNP (Federatie) Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Cervicale manipulatie Nekmanipulatie, nekmobilisatie Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Cervical intraepithelial neoplasia (CIN) Uitslag van weefselonderzoek, cervical dysplasia, cervical interstitial neoplasia Kwaliteitsproduct
Cervixcarcinoom (Federatie) Baarmoederhalskanker Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Cervixcytologie Cervixcytologisch onderzoek Kwaliteitsproduct
Ongeïnstrumenteerde wervelkolomchirurgie Chirurgische behandeling hernia en stenose Kwaliteitsproduct
Meetinstrument
Lage Rug Hernia
Cholangiocarcinoma and gallbladder cancer Galweg- en Galblaascarcinoom Kwaliteitsproduct
Chronische Huidaandoening | CQI CQI |chronische huidaandoening vragenlijst Kwaliteitsproduct
Meetinstrument
Chronisch en acuut hartfalen NHG-standaard M51 Kwaliteitsproduct
Chronische nierschade, kwaliteitsstandaard Nierfalen, nefrologie, dialyse bij nierziekten Kwaliteitsproduct
Chronische pijn Verbetering van de pijnzorg Kwaliteitsproduct
Chronische rhinosinusitis (CRS) en neuspoliep (Federatie) Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Chronische spontane urticaria (Federatie) Galbulten, netelroos, huiduitslag Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Classificeren met het Mikzo Classificatieinstrument voor verpleeghuizen Good Practice
Cliënten aan het woord Cliëntervaringsinstrument Ipso Facto, waaier cliëntervaringsinstrumenten pijler 2B Kwaliteitsproduct
Meetinstrument
Cliënten over kwaliteit Waaier cliëntervaringsinstrumenten Pijler 2B, Kwaliteitsproduct
Coeliakie Glutenovergevoeligheid, overgevoeligheid eiwit gluten. Kwaliteitsproduct
Meetinstrument
Coeliakie
Colorectaal carcinoom Kanker in de dikke darm en endeldarm, darmkanker, indicatorset Kwaliteitsproduct
Meetinstrument
Colorectaal Carcinoom
Colorectaal carcinoom (Federatie) Coloncarcinoom, rectumcarcinoom of colorectale lever- of longmetastase(n) Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Communicatieve Ontwikkeling van niet-sprekende kinderen of volwassenen en hun Communicatiepartners Het verbeteren van communicatieve interactie tussen kinderen of volwassenen die niet kunnen praten en sprekende mensen in hun omgeving (COCP) Good Practice
Generieke module Comorbiditeit Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Complexe wondzorg Acute en chronische wondzorg Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Complex Regionaal Pijn Syndroom type 1 (Federatie) Posttraumatische dystrofie (PD), Südeckse dystrofie of sympathische reflexdystrofie Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Comprehensive geriatric assessment (CGA) (Federatie) Geriatrisch onderzoek Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Constitutioneel Eczeem CE, jeukende huiduitslag. Kwaliteitsproduct
Meetinstrument
Constitutioneel Eczeem
Constitutioneel eczeem (Federatie) Overgevoeligheid (atopie) van de huid, jeuk Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Consultatieve psychiatrie - Kwaliteitsproduct
Consultverlening laboratoriumgeneeskunde (Federatie) Uniformiteit in de consultatieve taken van de laboratoriumspecialist Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Contacteczeem (Federatie) Jeukende huiduitslag door aanraking van stoffen Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Contourherstellend post-bariatrisch chirurgie (Federatie) Klachten door huid-subcutis overschot na bariatrische chirurgie, plastische chirurgie Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Microbiologische veiligheid van thermolabiele flexibele gastro-intestinale endoscopen - Kwaliteitsproduct
Zorgstandaard Conversiestoornis Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
COPD | zorgstandaard Chronische longziekten, longemfyseem, chronische bronchitis. Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
COPD (chronic obstructive pulmonary disease) NHG-standaard M26 Kwaliteitsproduct
Counseling bij genoombrede detectie van chromosoomveranderingen (CNV) middels array of NGS diagnostiek (Federatie) Pre- en postnatale indicaties bij CNV-diagnostiek Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Counseling na prenataal vastgestelde schisis (Federatie) Integraal zorgproces bij aangeboren afwijking met een spleet van de lip en/of een spleet van de kaak en/of het gehemelte. Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Huisartsenposten | CQI CQI vragenlijst, Huisarts, Kwaliteitsproduct
Meetinstrument
CQI Overzicht Overzicht van alle cqi-vragenlijsten Kwaliteitsproduct
Craniosynostose (Federatie) Aangeboren schedelafwijking waarbij 1 of meerdere schedelnaden al voor de geboorte gesloten zijn Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Crisiskaart Handelplan bij (dreigende) psychische crisis Good Practice
Crisisplaatsing voor jeugdhulp en jeugdbescherming crisisplaatsing Kwaliteitsproduct
Cryopreservatie van ovariumweefsel Methode waarmee weefsels of cellen worden ingevroren in Sub-Zero temperaturen en worden bewaard voor later gebruik Kwaliteitsproduct
C-toets orthopedagogische behandelcentra OBC, waaier cliëntervaringsinstrumenten Pijler 2B Kwaliteitsproduct
CVA | CQI CQI Vragenlijst om de kwaliteit van zorg te meten vanuit het perspectief van de patiënt Kwaliteitsproduct
Meetinstrument
CVRM na een reproductieve aandoening (Federatie) cardiovasculair risicomanangement bij of na zwangerschapshypertensie, pre-eclampsie, herhaald miskraam, vroeggeboorte, groeibeperkt kind, PCOS en/of POI Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Cystic Fibrosis Taaislijmziekte, CF, indicatorset Kwaliteitsproduct
Meetinstrument
Cystic Fibrosis
Cystic Fibrosis (Federatie) Leidt neonatale screening op CF tot vermindering van de ziektelast en verhoging van de levensverwachting? Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Cytostatica Omgaan met cytostatica, chemotherapie Kwaliteitsproduct
Generieke module Daginvulling en participatie Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
De Roze Loper Sociale acceptatie seksuele voorkeur en genderidentiteit in de zorg Good Practice
Decubitus NHG-standaard M70 Kwaliteitsproduct
Dehydratie bij kinderen (Federatie) Uitdroging Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Delier NHG-standaard M77 Kwaliteitsproduct
Delier bij volwassenen (Federatie) Acute verwardheid Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Delirium (NVIC) Neurologie bij intensive care Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
DemenTalent Vrijwilligerswerk door mensen met dementie Good Practice
Dementie NHG-standaard M21 Kwaliteitsproduct
Dementheek het Breinplein Dé plek voor iedereen die betrokken is bij mensen met dementie Good Practice
Dementie (Federatie) Alzheimer, vasculaire dementie, Lewy Body Dementie en frontotemporale dementie Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Dementiegame Voor mantelzorgers, professionals en geïnteresseerden Good Practice
Dementie Geheugenstoornissen, indicatorset ziekenhuizen Kwaliteitsproduct
Meetinstrument
Dementie
Dementie.nl Online platform voor én door mantelzorgers Good Practice
Dementietafel Themabijeenkomsten naasten verstandelijke beperking en ouderdomsziekten Good Practice
Dementie zorgstandaard Alzheimer, vasculaire dementie, Lewy Body Dementie en frontotemporale dementie Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Meetinstrument
De overgang NHG-standaard M73 Kwaliteitsproduct
Depressie NHG-standaard M44 Kwaliteitsproduct
Depressie bij jeugd (Federatie) Langere periode van abnormale somberheid en/of een abnormale lusteloosheid, verlies van interesse of een onvermogen om ergens van te genieten Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Zorgstandaard Depressieve stoornissen Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Depressie (Federatie) Langere periode van abnormale somberheid en/of een abnormale lusteloosheid, verlies van interesse of een onvermogen om ergens van te genieten Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Dermatomycosen NHG-standaard M64 Kwaliteitsproduct
De Rode Knop Knellende regel? De Rode Knop lost het op Good Practice
Generieke module Destigmatisering Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Detectie behoefte psychosociale zorg Volwassen patiënten met kanker in ziekenhuis Kwaliteitsproduct
Diabetes Diabetes mellitus, indicatorset Kwaliteitsproduct
Meetinstrument
Diabetes
Diabetes | CQI CQI vragenlijst, diabetes mellitus, suikerziekte Kwaliteitsproduct
Meetinstrument
Diabetes bij ouderen Generieke kwaliteitsstandaard Kwaliteitsproduct
Diabetes Mellitus (Federatie) Suikerziekte Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Diabetes mellitus type 2 NHG-standaard M01 Kwaliteitsproduct
Diabetische Nefropathie Monitoring, diagnostiek en behandeling Kwaliteitsproduct
Diabetische retinopathie Beschadiging van het oognetvlies (retina), door suikerziekte (diabetes mellitus) Kwaliteitsproduct
Diabetische Voet Voetproblemen bij diabetes mellitus Kwaliteitsproduct
Diabtes mellitus type 2 in de tweede lijn Netwerkrichtlijn diabetes mellitus Kwaliteitsproduct
Diagnostiek en behandeling van pijn bij patiënten met kanker Pijn bij kanker Kwaliteitsproduct
Generieke module Psychische klachten in de huisartsenpraktijk Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Diagnostisch traject en ondersteuning eerste fase bij (vermoeden van een) ontwikkelingsachterstand Kinderziekten Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Dialyse CQI vragenlijst, Nierdialyse, Bloedzuivering Kwaliteitsproduct
Meetinstrument
Chronische nierschade Nefrologie, dialyse bij nierziekten, nierfalen Kwaliteitsproduct
Meetinstrument
Chronische nierschade
Dialysestrategie en dialyse-efficiëntie NFN richtlijn (hemodialyse) Kwaliteitsproduct
Diepe veneuze trombose en longembolie NHG-standaard M86 Kwaliteitsproduct
Dierbare herinneringen Kortdurende reminiscentie-interventie depressie ouderen Good Practice
DigiContact ondersteuning op afstand voor kwetsbare burgers Ondersteuning op afstand voor kwetsbare burgers Good Practice
Diphencyprone (DPCP) bij alopecia areata (AA) (Federatie) Behandeling van pleksgewijze kaalheid op het hoofd Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Discrete Trial Teaching: Driestroom-model Kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS) en verstandelijke beperking Good Practice
Dislipidemie bij CNS NFN richtlijn (chronische nierschade) Kwaliteitsproduct
In ontwikkeling: Zorgstandaard Dissociatieve stoornissen Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Distale radius fracturen (Federatie) Polsbreuk Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
'Dit vind ik ervan!' Waaier cliëntervaringsinstrumenten Pijler 2B Kwaliteitsproduct
Diva Dichtbij, zingen van mens tot mens Verpleeghuizen en langdurige zorg Good Practice
In ontwikkeling: Generieke module Diversiteit Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Diverticulitis NHG-standaard M99 Kwaliteitsproduct
Doen bij Depressie Depressiezorg kwetsbare ouderen in verpleeghuizen Good Practice
Dravetsyndroom Epilepsiesyndroom, ernstige myoclonische epilepsie aanvallen Kwaliteitsproduct
Dreigende vroeggeboorte (Federatie) Bevalling vóór 37 weken Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Duizeligheid NHG-standaard M75 Kwaliteitsproduct
Duizeligheid bij ouderen (Federatie) De gewaarwording dat de relatie tot de ruimtelijke omgeving verstoord is, waarbij duizeligheid kan worden ervaren als draaiduizeligheid (vertigo), licht in het hoofd, zweverig zijn of het gevoel hebben weg te vallen, onbalans of onvast ter been zijn. Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
In ontwikkeling: Generieke module Dwang en drang Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Dwarslaesie | zorgstandaard Paralysis due to lesion of spinal cord (disorder) Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Dwarslaesierevalidatie Acuut traumatisch wervelletsel, revalidatietraject Kwaliteitsproduct
Dyspneu in de palliatieve fase (Federatie) Diagnostiek, beleid en behandeling van patiënten met (het symptoom) dyspneu in de palliatieve fase Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Dyspneu in de palliatieve fase Diagnostiek, beleid en behandeling van patiënten met (het symptoom) dyspneu in de palliatieve fase Kwaliteitsproduct
EAU Guidelines on urinary-incontinence EAU Guidelines on urinary-incontinence 2014 Kwaliteitsproduct
Eczeem NHG-standaard M37 Kwaliteitsproduct
Eenzaamheid Voor wijkverpleegkundigen Kwaliteitsproduct
Eerstelijns Verloskunde CQI vragenlijst, Obstetrie, Verloskundige, Verloskundig-actieve huisarts Kwaliteitsproduct
Meetinstrument
Eerste opvang brandwondpatiënten (acute fase) (Federatie) Spoedzorg, traumazorg, brandwonden Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Zorgstandaard Eetstoornissen Anorexia nervosa, boulimia nervosa, eetbuistoornis, vermijdende/restrictieve voedselinnamestoornis Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Generieke module eHealth Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Eiwerk Hertsel door middel van muziek Good Practice
Elektroconvulsietherapie (Federatie) ECT, electroshock Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Endometriumcarcinoom (Federatie) Diagnostiek, behandeling en begeleiding van patiënten met baarmoederkanker Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Endoscopische ingrepen bij patiënten met antistolling en plaatjesaggregatieremming Endoscopische procedures, orale antistolling of plaatjesaggregatieremming Kwaliteitsproduct
Enkelbandletsel NHG-standaard M04 Kwaliteitsproduct
Enkelfracturen Een leidraad voor de dagelijkse praktijk betreffende de diagnostiek en behandeling van enkelfracturen Kwaliteitsproduct
Enuresis nocturna NHG-standaard M59 Kwaliteitsproduct
Epicondylitis NHG-standaard M60 Kwaliteitsproduct
Epileptische aanvallen/status epilepticus (Federatie) Plotselinge, tijdelijke verstoring van de elektrische prikkeloverdracht in de hersenen Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Epitheliaal Ovariumcarcinoom (Federatie) Eierstokkanker Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Erfelijke darmkanker (Federatie) Coloncarcinoom Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Erfelijke stollingsstoornissen Risico-inventarisatie bij erfelijke stollingsstoornissen Kwaliteitsproduct
Erfelijk ovariumcarcinoom Eierstokkanker (erfelijk of familiair) Kwaliteitsproduct
Ergotherapierichtlijn CVA Beroerte, cerebro vasculair accident Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Ernstig astma (Federatie) Chronische aandoening van de luchtwegen Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Ernstige gedragsproblemen conduct disorders Kwaliteitsproduct
Generieke module Ernstige psychische aandoeningen Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Ervaar-Anders Vergroten van de zelfredzaamheid Good Practice
EXBELT Stoppen van bandenfixatie in psychogeriatrische verpleeghuizen Good Practice
Experimenteerruimte model-Kwaliteitsstatuut ggz Document behorend bij het model-Kwaliteitsstatuut ggz Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Eye Movement Desensitization and Reprocessing therapie (EMDR) Niveau 2: effectief volgens eerste aanwijzingen Good Practice
Generieke module Samenwerking en ondersteuning naasten van mensen met psychische problematiek Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Farmacie | vragenlijst CQI vragenlijst, Geneesmiddelen, Medicijnen. Kwaliteitsproduct
Meetinstrument
FeedbackRadar Feedback Verhalen Aandacht Complimenten Verbeterpunten Patiënten Cliënten Beleving Tevredenheid Ervaring Kwaliteitsproduct
Fertiliteitspreservatie bij vrouwen met kanker Fertiliteitsbehoud bij vrouwen met kanker, invriezen van zaadcellen, eicellen en embryo's Kwaliteitsproduct
Fingerfood Eetproblematiek bij cognitieve en/of motorische beperkingen Good Practice
Flexible Assertive Community Treatment Integrale aanpak bij complexe psychiatrische problematiek Good Practice
Flexorpezen van de hand Behandeling van letsel aan Kwaliteitsproduct
Floaten Sfeervol zwemmen: ontspanning voor mensen met dementie Good Practice
Fluor vaginalis NHG-standaard M38 Kwaliteitsproduct
Foetale bewaking Beoordeling en interpretatie van het CTG Kwaliteitsproduct
Foetale groeibeperking Groeibeperking of –vertraging van de baby tijdens de zwangerschap (foetale groeivertraging, FGV, of intra-uteriene groeiretardatie, IUGR) Kwaliteitsproduct
Foutloos leren Interventie bij dementie Good Practice
Fractuurpreventie NHG-standaard M69 Kwaliteitsproduct
Fysiotherapie CQI CQI | Vragenlijst voor ervaringen Kwaliteitsproduct
Meetinstrument
Galblaasverwijdering Cholecystectomie Kwaliteitsproduct
Meetinstrument
Galblaasverwijdering
Galsteenlijden (Federatie) Galstenen, ontsteking aan galwegen of alvleesklier Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Gastro-oesofageale reflux(ziekte) 0-18 jaar (Federatie) Terugstromen van maaginhoud naar de slokdarm Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
geclusterd wonen met ambulante herstelondersteuning volgens SRH methodiek Geclusterd wonen met ambulante herstelondersteuning volgens SRH methodiek Good Practice
gedragscode Beschermd Wonen Twente versie 2018-2019 Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Gedragscode Beschermd Wonen Twente 2015 collegiale toetsing kwaliteit zorgaanbieders Kwaliteitsproduct
Gehandicaptenzorg Lichamelijk Gehandicapten | CQI CQI vragenlijst, Lichamelijke afwijking Kwaliteitsproduct
Meetinstrument
Gehandicaptenzorg Verstandelijk Gehandicapten CQI vragenlijst, Geestelijk gehandicapt Kwaliteitsproduct
Meetinstrument
Gehandicaptenzorg Zintuiglijk Gehandicapten CQI vragenlijst, Visueel gehandicapt, Auditief gehandicapt Kwaliteitsproduct
Meetinstrument
Geïnstrumenteerde wervelkolomchirurgie Chirurgische behandeling degeneratieve scoliose, lumbale spondylolysis/spondylolisthesis, chronische lage rug- en/of beenpijn door discusdegeneratie en/of facetartrose Kwaliteitsproduct
Meetinstrument
Geïnstrumenteerde lage rugchirurgie
Geïnstrumenteerde spinale wervelkolomchirurgie - Kwaliteitsproduct
Geïntegreerde behandeling van cliënten met een dubbele diagnose Geïntegreerde behandeling van cliënten met een dubbele diagnose Good Practice
In ontwikkeling: Generieke module Generalistische diagnostiek en behandeling generalistische basis-ggz Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Generieke module Organisatie van zorg voor kind en jongere Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Generiek Individueel Zorg- en Leefplan alle beperkingen Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Generiek Kwaliteitskader Hulpmiddelenzorg hulpmiddelen Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Genetische diagnostiek bij echo afwijkingen prenataal Kwaliteitsproduct
Genetisch onderzoek bij disorders of sex development Geslachtelijke ontwikkelingsstoornis Kwaliteitsproduct
Gentle teaching Vertrouwensrelatie tussen cliënten en begeleiders Good Practice
Geestelijke Gezondheidszorg Geestelijke Gezondheidszorg, GGz Kwaliteitsproduct
Meetinstrument
Geestelijke Gezondheidszorg en Verslavingszorg (GGZ)
20160701_FisIndicatoren GGZ_DEF voor akkoor1
GGZ (Beschermd wonen) CQI vragenlijst, Langdurige geestelijke gezondheidszorg Kwaliteitsproduct
Meetinstrument
GGZ en Verslavingszorg (GZ) (Kortdurend Ambulant) CQI vragenlijst, Geestelijke gezondheidszorg ambulant, Verslavingszorg ambulant Kwaliteitsproduct
Meetinstrument
GGZ en verslavingszorg (VZ) (Klinisch) CQI vragenlijst, Geestelijke Gezondheidszorg, Psychische aandoeningen, Psychiatrische aandoeningen Kwaliteitsproduct
Meetinstrument
GGZ Begeleid zelfstandig wonen | CQI CQI | Vragenlijst over de kwaliteit van het begeleid zelfstandig wonen vanuit de cliënt Kwaliteitsproduct
Meetinstrument
GGZ Programma netwerk Kwaliteitsontwikkeling Geestelijke gezondheidszorg, Psychiatrie Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Girls’ Talk+ Vergroten van de seksuele weerbaarheid van meiden met een lichte verstandelijke beperking. Good Practice
Gliomen Hersentumor Kwaliteitsproduct
Goedgekeurd Kwaliteitsstatuut GGZ instelling Stichting Multipoli GGZ instelling Stichting Multipoli Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Grip op Probleemgedrag Multidisciplinaire aanpak van probleemgedrag bij dementie Good Practice
GroeiRijk: cliëntenservicepunt forensische zorg Herstelgerichte ondersteuning door ervaringsdeskundigen Good Practice
Guillain-Barré syndroom (Federatie) Acute neurologische ziekte die veelal na een ‘gewone’ bovensteluchtweginfectie of diarree ontstaat Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Gehandicaptenzorg Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg inclusief visiedocument en meetinstrumenten (Pijler 1 en 2) Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Meetinstrument
Gehandicaptenzorg - Pijler 1
Gehandicaptenzorg - Pijler 2A
Haemoptoe (Federatie) Ophoesten van bloed uit de luchtwegen Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Haemorrhagia postpartum Fluxus post partum Kwaliteitsproduct
Hallucinatie Integratieve Therapie Leren omgaan met stemmen Good Practice
Hallux valgus (Federatie) Vergroeiing van de grote teen Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Hand- en polsklachten NHG-standaard M91 Kwaliteitsproduct
Handreiking ondersteuningsplannen gehandicaptenzorg Mensen met beperking, GZ, gehandicapten Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Hartfalen | CQI CQI vragenlijst, chronisch hartfalen, hartinsufficiëntie Kwaliteitsproduct
Meetinstrument
Health4U Leefstijlinterventie bij verhoogd cardiovasculair risico in de GGZ Good Practice
Heesheid Schor, stem Kwaliteitsproduct
Helicobacter pylori-infectie bij kinderen (Federatie) Gram-negatieve spiraalvormige bacterie Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Hematurie (Federatie) Bloed in urine Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
hemodynamische instabiliteit tijdens hemodialyse NFN richtlijn (hemodialyse) Kwaliteitsproduct
Hepatitis B preventie in (pre)dialysefase NFN richtlijn (chronische nierschade) Kwaliteitsproduct
Hepatitis C preventie, diagnose en behandeling bij chronische nierinsufficientie NFN richtlijn Kwaliteitsproduct
Hepatocellulair carcinoom | richtlijn HCC, kanker in de lever Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Hereditaire hemochromatose (HH) (Federatie) Voortschrijdende ijzerstapeling met name in de lever, die op termijn leidt tot orgaanschade Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Hersenmetastasen (Federatie) Uitzaaiingen naar het hersenweefsel Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Herstellen doe je Zelf Empowerment cursus Good Practice
Herstel na kanker Revalidatie Kwaliteitsproduct
Generieke module Herstelondersteuning Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Het perioperatieve proces (Federatie) Deel van het traject dat een patiënt doorloopt wanneer deze geopereerd wordt. Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Het PreventieConsult NHG-standaard M96 Kwaliteitsproduct
Het rode oog NHG-standaard M57 Kwaliteitsproduct
het SOA consult NHG-standaard M82 Kwaliteitsproduct
Het vergrote ovarium (Federatie) Cysten van de eierstok Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Heup en Knie operaties | CQI CQI vragenlijst, Heup aandoening, Knie aandoening, heupfractuur Kwaliteitsproduct
Meetinstrument
Heupfractuur (DHFA) Proximale femurfractuur Kwaliteitsproduct
Meetinstrument
Heupfractuur
Heupprothese Totale heup operatie, indicatorset Kwaliteitsproduct
Meetinstrument
Heupprothese
Hevig menstrueel bloedverlies (HMB) (Federatie) Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
HIV en nierziekten NFN richtlijn Kwaliteitsproduct
HKT-R zelfscore app Behandelevaluatie / risicotaxatie instrument Good Practice
Hoofdhalschirurgie (DHNA) Kwaliteitsproduct
Meetinstrument
Hoofd-halstumoren (Federatie) Mondholte- en orofarynxcarcinoom Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Medicamenteuze behandeling van migraine, medicatieovergebruikhoofdpijn en spanningshoofdpijn Migraine, pijn aan het hoofd, MOH Kwaliteitsproduct
Hoofdpijn (migraine) NHG-standaard M19 Kwaliteitsproduct
Hoofdtrauma NHG-standaard M105 Kwaliteitsproduct
Huisartsenzorg overdag CQI vragenlijst, Huisarts, Huisartsenpraktijk Kwaliteitsproduct
Meetinstrument
Huiselijk geweld bij kinderen en volwassenen (Federatie) Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Hulp bij het huishouden CQI vragenlijst, Huishoudelijke zorg Kwaliteitsproduct
Meetinstrument
Hulpmiddelen continentie incontinentie, extramuraal Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Hulpmiddelen diabetes extramuraal Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Hulpmiddelen stomazorg extramuraal Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Hyaluronzuur injecties bij artrose van de knie (Federatie) Behandeling ter verlichting van pijn en stijfheid in gewrichten Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Hyperbilirubinemie bij pasgeborenen (>35 wk) (Federatie) Geelzucht Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap (Federatie) Verhoogde bloeddruk Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Hypertensieve crisis (Federatie) Onderzoek en behandeling bij sterk verhoogde bloeddruk Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Hypofysechirurgie (Federatie) Operatieve zorg voor hypofysetumoren Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
ICD/pacemaker in de laatste levensfase (Federatie) Gevolgen van deactiveren Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Idiopathische (ofwel primaire) hyperhidrosis (Federatie) Botuline toxine A injecties bij overmatige transpiratie oksels Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Idiopathische perifere aangezichtsverlamming (Federatie) IPAV, facialisverlamming Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Ileus in de palliatieve fase Een verminderde tot opgeheven passage van de dunne of dikke darm bij kanker Kwaliteitsproduct
Illness Management and Recovery (IMR) Vermindering van kwetsbaarheid en leren hanteren van stress Good Practice
Overkappingsprothese op implantaten in de edentate onderkaak en bovenkaak Kwaliteitsstandaard en meetinstrument voor impantaatgedragen gebitsprothesen Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Meetinstrument
In Balans Valpreventie programma voor ouderen Good Practice
Incontinentie voor urine bij vrouwen NHG-standaard M46 Kwaliteitsproduct
In de put, uit de put 55+ Depressiepreventiecursus Good Practice
Indicatoren voor de basisveiligheid Teams aan de slag met eigen data Kwaliteitsproduct
Meetinstrument
Indicatoren Basisveiligheid Verpleeghuiszorg
inDicatorS indicatorenset voor downsyndroomzorg Kwaliteitsproduct
Hartfalen, Individueel Zorgplan Hartfalen zorgplan, zorgleefplan, zelfmanagement, persoonsgerichte zorg Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Individuele Plaatsing en Steun (IPS) Integratie in betaald regulier werk Good Practice
Individuele Rehabilitatiebenadering (IRB) Ondersteuning bij maatschappelijke participatiedoelen Good Practice
Inductie van de baring Inleiding van de baring, kunstmatig op gang brengen van het geboorteproces Kwaliteitsproduct
Infecties bij osteosynthese Botbreuken, fractuur Kwaliteitsproduct
Inflammatoire darmziekten bij kinderen (Federatie) Chronische ontsteking van het maagdarmkanaal Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Inflammatoire darmziekten bij volwasssen IBD, inflammatory bowel diseases, diagnostiek en behandeling Kwaliteitsproduct
Inflammatory bowel disease (IBD) inflammatoire darmziekten Kwaliteitsproduct
Meetinstrument
Inflammatory bowel disease (IBD)
Influenza en influenzavaccinatie NHG-standaard M35 Kwaliteitsproduct
Informeren verwanten bij erfelijke kanker (Federatie) Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Innoforte Beweegt Bewegen is voor ouderen belangrijk. Innoforte maakt hier werk van en heeft een breed activiteitenaanbod ontwikkeld voor cliënten en ouderen uit de buurt. Good Practice
In ontwikkeling: Landelijke samenwerkingsafspraken jeugd-ggz Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
In ontwikkeling: Zorgstandaard Parafiele en hyperseksuele stoornissen Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom Behandeling prostaatkanker Kwaliteitsproduct
Meetinstrument
In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom
Instrumenten cliëntervaringen verpleeghuiszorg Kwaliteitskader verpleeghuiszorg Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Meetinstrument
Integrale geboortezorg | Zorgstandaard incl. meetinstrumenten Perinatale zorg Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Meetinstrument
Integrale Geboortezorg
Integratieve Therapie voor Gehechtheid en Gedrag (ITGG) Kinderen met meervoudige problematiek Good Practice
Intensieve kindzorg Zorg aan het zieke kind & gezin in de eigen omgeving Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard Organisatie van Intensive Care Richtlijn intensive care (IC), inclusief indicatoren Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Meetinstrument
Organisatie van Intensive Care
Intoxicaties: eerste opvang in het ziekenhuis tentamen suïcide, overmatig gebruik van genotsmiddelen Kwaliteitsproduct
Intracranieel Meningeoom Hersentumor Kwaliteitsproduct
Intramurale spoedzorg Organisatie van SEH binnen de Nederlandse ziekenhuizen Kwaliteitsproduct
Invaginatie op kinderleeftijd: diagnostiek en therapie Ileo-ileale, ileo-colische of colo-colische invaginatie Kwaliteitsproduct
Jeugdgezondheidszorg Lichamelijke, cognitieve en psychosociale gezondheid jeugd Kwaliteitsproduct
Meetinstrument
Jicht (Federatie) Pijnlijke ontsteking in een gewricht Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Kanker | zorgstandaard Oncologie Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Kansen op Werk Good Practice
KEN MIJ Bevordering van zeggenschap Good Practice
Ketenveldnorm beveiligde zorg en levensloopfunctie Ketenveldnorm beveiligde zorg en levensloopfunctie Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Standaard Ketenzorg Antistolling (LSKA) Trombosezorg Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Kinderchirurgie (ESPA) Kwaliteitsproduct
Meetinstrument
Kinderen met Downsyndroom (Federatie) Chromosomale aandoening Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Kinderen met koorts NHG-standaard M29 Kwaliteitsproduct
Kinderen met morbide obesitas Graad 3 en een leeftijd van 0-18 jaar Kwaliteitsproduct
Kinderen van ouders met een psychisch probleem en kinderen van ouders met een verslaving Generieke module, KOPP KVO Kwaliteitsproduct
Kinderen van Ouders met Psychische en of Verslavings Problemen (KOPP) Stressbron gerelateerde stoornissen Kwaliteitsproduct
Klachtenvrije verstandskies Kwaliteitsstandaard en meetinstrument voor een klachtenvrije verstandskies, derde molaar Kwaliteitsproduct
Klanttevredenheidsonderzoek in de Kindzorg KTOK Kwaliteitsproduct
Meetinstrument
Kleincellig longcarcinoom (Federatie) Longkanker, Small Cell Lung Cancer of SCLC Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Klinische Parameters voor dialysecentra Klinische Parameters NFN Kwaliteitsproduct
Klinische postmortem radiologie aanvulling op bestaand postmortem (diagnostisch) onderzoek Kwaliteitsproduct
KNGF richtlijn stress urine incontinentie KNGF richtlijn stress urine incontinentie 2011 Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
KNGF-Evidence Statement Borstkanker borstkanker Kwaliteitsproduct
KNGF-Evidence Statement Anale incontinentie anale incontinentie, ontlastingsincontinentie Kwaliteitsproduct
KNGF-Evidence Statement Motorische schrijfproblemen bij kinderen motorische schrijfproblemen Kwaliteitsproduct
KNGF-Evidence Statement Revalidatie na voorste-kruisbandreconstructie VKB, ACL Kwaliteitsproduct
KNGF-Evidence Statement Subacromiale klachten subacromiale klachten, schouderklachten, rotator cuff Kwaliteitsproduct
KNGF-richtlijn Artrose heup-knie heupartrose, knieartrose, coxartrose, gonartrose, arthrosis deformans, osteoarthritis Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
KNGF-richtlijn Osteoporose botontkalking Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
KNGF-richtlijn stress (urine-) incontinentie fysiotherapeutisch handelen, stress (urine-)incontinentie(SUI) Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
KNGF-richtlijn Beroerte beroerte, CVA, cerebrovasculair accident, herseninfarct, hersenbloeding Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
KNGF-richtlijn Hartrevalidatie chronisch hartfalen, acuut coronair syndroom, coronair lijden, myocard infarct, (instabiele) angina pectoris, percutane coronaire interventie, coronary artery bypass grafting, aangeboren hartafwijking, harttransplantatie, implantabele cardioverter defibrillator (ICD), pacemaker, (behandelde) ritmestoornissen, atypische thoracale pijnklachten (hartangst), overige cardiothoracale chirurgische ingrepen Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
KNGF-richtlijn KANS Klachten arm, nek, schouder, RSI Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
KNGF-richtlijn Lage rugpijn Aspecifieke lage rugpijn Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
KNGF-richtlijn Meniscectomie Meniscus en voorste kruisband, Meniscus, Knieletsel, Knietrauma Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
KNGF-richtlijn Zwangerschapsgerelateerde bekkenpijn bekkenpijn, lage rugpijn, zwangerschap Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Knieprothese Totale knie operatie Kwaliteitsproduct
Meetinstrument
Knieprothese
Koemelkallergie bij kinderen (Federatie) Voedselallergie Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Koorts bij kinderen (Federatie) Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Kortdurend antipsychoticagebruik en het risico op QTc verlenging bij ouderen Hartritmestoornissen bij gebruik van antipsychotica door ouderen Kwaliteitsproduct
Kraamzorg Geboortezorg Kwaliteitsproduct
Meetinstrument
Kraamzorg
Kraamzorg | CQI CQI Vragenlijst voor kraamvrouwen Kwaliteitsproduct
Meetinstrument
Kwaliteitscriteria Insulinepomptherapie Diabetes Consensusdocument Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Kwaliteitskader ADL-assistentie in ADL-clusters Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Meetinstrument
Kwaliteitskader Cosmetische Geneeskunde Richtlijn cosmetische sector Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Kwaliteitskader Spoedzorgketen spoedzorg Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg Personeelssamenstelling Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Meetinstrument
Kwaliteitsmodule Visus- en Refractiebepaling als onderdeel van de Kwaliteitsstandaard Oogmeting ten behoeve van opticiens met minimaal MBO-4 niveau Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Kwaliteitsontwikkeling in de mondzorg Ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden voor de mondzorg Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsrichtlijn GGZ voor doven en slechthorenden Randvoorwaarden, passende zorg, GGZ voor doven en slechthorenden, auditieve beperking, zintuiglijke beperking, Doofvriendelijk Milieu, ambulant, klinisch Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Meetinstrument
Kwaliteitsstandaard Oesofagusatresie Slokdarmafsluiting Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstatuut Hervitas Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Kwaliteitsverslag Humanitas Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg Kwaliteitsproduct
Laboratoriumbepalingen en periodiek onderzoek bij dialysepatiënten NFN richtlijn (hemodialyse) Kwaliteitsproduct
Landelijke multidisciplinaire richtlijn Neus-maagsonde (herziening 2017) Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Landelijke richtlijn prikaccidenten. Prikaccident, bijtaccident, snijaccident, spataccident, bloed-bloedcontact Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Generieke module Landelijke samenwerkingsafspraken tussen huisarts, generalistische basis ggz en gespecialiseerde ggz Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Langer lopen, minder vallen Loopprogramma in de duinen, Huntingtonpatiënten Good Practice
Laryngitis subglottica bij kinderen (Federatie) Ernstige virale keelontsteking Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
LCI-richtlijn Malaria Malariaparasiet, muggenbeet, tropengeneeskunde Kwaliteitsproduct
Leeftijdgebonden maculadegeneratie (Federatie) Netvliesveroudering Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Leptomeningeale metastasen van solide tumoren (Federatie) Uitzaaiingen van tumorcellen Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Levensboeken in de Geestelijke Gezondheidszorg Positieve ervaring en in contact komen Good Practice
Kwaliteitsstandaard Levensvragen. Omgaan met levensvragen in de langdurige zorg voor ouderen Zingeving, spirituele zorg, mentaal welbevinden Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Meetinstrument
Leverchirurgie DHBA, indicatoren Kwaliteitsproduct
Meetinstrument
Leverchirurgie
Liberman Module Omgaan met psychotische symptomen Good Practice
Liberman Module Omgaan met antipsychotische medicatie Omgaan met antipsychotische medicatie Good Practice
Liberman Module Omgaan met Verslaving Niveau 1: Goed onderbouwd Good Practice
Lichen planus (Federatie) Ontstekingsreactie van huid en slijmvliezen Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Lichen sclerosus NHG-standaard M101 Kwaliteitsproduct
Licht traumatisch hoofd/hersenletsel (Federatie) LTH (hersenletsel) Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Lief en lijf App over seksualiteit voor jongeren met een beperking Good Practice
Liesbreukoperatie Hernia inguinalis Kwaliteitsproduct
Meetinstrument
Liesbreukoperaties
Ligconcert Muziektherapie in laatste stadium van dementie Good Practice
Lipoedeem (Federatie) Ongelijkmatig verdeeld vetweefsel Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Ll-Fraumeni Syndroom LFS/LFL Zeer zeldzame erfelijke aandoening Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Logopedische richtlijn diagnostiek en behandeling van afasie Afasie, taalstoornis, hersenletsel, logopedie Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Longcarcinoom Longkanker Kwaliteitsproduct
Meetinstrument
Longcarcinoom
Loopvaardigheid Spina Bifida (Federatie) De loopvaardigheid SB (gespleten wervelkolom) loopt uiteen van normaal kunnen lopen tot volledige afhankelijkheid van een rolstoel Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Lumbosacraal radiculair syndroom (Federatie) LRS, hernia nuclei pulposi (HNP), discushernia, ischias Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Lumbosacraal radiculair syndroom (LRS) NHG-standaard M55 Kwaliteitsproduct
Lupus Nefritis NfN richtlijn Kwaliteitsproduct
LUTS / BPH (Federatie) Mictieklachten die het gevolg zijn van (statische of dynamische) blaasuitgangsobstructie Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Lymeziekte Lymeborreliose, ziekte van Lyme, LCI-richtlijn Kwaliteitsproduct
Lymfoedeem (Federatie) Abnormale ophoping van lymfevocht in een lichaamsdeel Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Maagcarcinoom Maagkanker Kwaliteitsproduct
Maagklachten NHG-standaard M36 Kwaliteitsproduct
Maligne Lymfoom Lymfklierkanker Kwaliteitsproduct
Meetinstrument
Maligne lymfoom diffuus grootcellig B-cel lymfoom (DLBCL)
Mammacarcinoom (Federatie) Borstkanker Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Mammacare | CQI CQI Vragenlijst over de kwaliteit van zorg bij borstkanker Kwaliteitsproduct
Meetinstrument
Mammareconstructie (Federatie) Borstreconstructie Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Management of faecal incontinence in adults: summary of NICE guidance Management of faecal incontinence in adults: summary of NICE guidance 2007 Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Marfan Syndroom (Federatie) Aandoening waarbij het lichaam bindweefsel niet goed aanmaakt Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Marshall Smith Syndroom Aangeboren aandoening, zeldzame aandoening Kwaliteitsproduct
MBCT Terugvalpreventie depressie Good Practice
Multidisciplinaire richtlijn Stoornissen in het gebruik van cannabis, cocaïne, amfetamine, ecstasy, GHB en benzodiazepines Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Medicamenteuze pijnbehandeling bevalling (Federatie) Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Handreiking medicatiebeleid gehandicaptenzorg Geneesmiddelen, medicatiegegevens, medicatieveiligheid Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Medicatieoverdracht Medicatieoverdracht in de keten Kwaliteitsproduct
Meetinstrument bij Model-Kwaliteitsstatuut ggz Meetinstrument bij Model-Kwaliteitsstatuut ggz Kwaliteitsproduct
Meetinstrument
Melanoom (Federatie) Vorm van huidkanker, ontstaan in pigmentcellen Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Melanoom (DMTR) Indicatorset, kwaadaardige tumor huid, huidkanker Kwaliteitsproduct
Meetinstrument
Melanoom
Membraneuze Nefropathie NFN Richtlijn Kwaliteitsproduct
Voorste kruisband en arthroscopie van de knie Knieletsel Kwaliteitsproduct
Meetinstrument
Voorste kruisband en arthroscopie van de knie
Menselijke Maat Audit effect van zorg Good Practice
Mentale retardatie Initiële etiologische diagnostiek bij kinderen met een globale ontwikkelingsachterstand Kwaliteitsproduct
methode Meer Mens Persoonsgerichte communicatie Good Practice
Methodiek Community Support Vergroten van de zelfredzaamheid m.b.v. sociaal netwerk Good Practice
Methotrexaat Reumaremmer die het afweersysteem onderdrukt en de ontsteking remt Kwaliteitsproduct
Microbiele typering in het kader van bestrijding en verspreiding van micro-organismen Transmissies van micro-organismen Kwaliteitsproduct
Mictieklachten bij mannen NHG-standaard M42 Kwaliteitsproduct
Hoofdpijn Migraine Kwaliteitsproduct
Meetinstrument
Hoofdpijn
MijnMening Waaier cliëntervaringsinstrumenten Pijler 2B Kwaliteitsproduct
Mikzo Classificatiemethodiek voor verpleeghuiszorg en de thuiszorg Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Meetinstrument
Mikzo versie V2 2018
Mikzo classificatiemethode Classificatiemethode voor verpleeghuizen Kwaliteitsproduct
Miltschade na Hodgkinlymfoom (Federatie) Onderzoek en behandeling infecties bij 5-jaarsoverlevers van hodgkinlymfoom met miltschade Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Minimaal invasieve chirurgie/ laparoscopie (Federatie) Kijkoperatie Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Minimal Change Disease-Focale Segmentale Glomerulo Sclerose (MCD-FSGS) NFN richtlijn Kwaliteitsproduct
Mis ze niet. Het signaleren van een delier. Delier-project, tijdig signaleren en sneller ingrijpen Good Practice
Miskraam NHG-standaard M03 Kwaliteitsproduct
Model-Kwaliteitsstatuut ggz Regiebehandelaar ggz Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Meetinstrument
Kwaliteitsstatuut GGZ
Moleculaire diagnostiek van infectieziekten - Kwaliteitsproduct
Moleculaire typering in het kader van bestrijding van micro-organismen Bij constatering kolonisatie of infectie met een micro-organisme bij verblijf in een zorginstelling Kwaliteitsproduct
Mondzorg jeugdigen Kwaliteitsstandaard en meetinstrument voor de mondzorg voor jeugdigen Kwaliteitsproduct
Mondzorg kwetsbare ouderen Kwaliteitsstandaard en meetinstrument voor de mondzorg voor kwetsbare ouderen Kwaliteitsproduct
Moodus Elke dag met uw patiënten in gesprek. Voor zowel kort cyclische verbetertrajecten als algemene patiënttevredenheidsonderzoeken Kwaliteitsproduct
Meetinstrument
Obesitas - morbide obesitas Ziekelijk overgewicht Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
M power E-learning voor mensen met een verstandelijke beperking Good Practice
Multidisciplinaire behandeling kwetsbare ouderen - Kwaliteitsproduct
Multidisciplinaire richtlijn aspecfieke klachten arm nek en/of schouders Klachten aan arm nek schouders Kwaliteitsproduct
Multidisciplinaire Richtlijn Pijn Herkenning en behandeling van pijn bij kwetsbare ouderen Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Multi-Familie groepen Betrekken steunsysteem in behandeling EPA Good Practice
Multimorbiditeit Handreiking Gezamenlijke Besluitvorming Kwaliteitsproduct
Multipele sclerose (Federatie) MS / Aandoening centrale zenuwstelsel Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Multidisciplinaire Richtlijn Pijn Herkenning en behandeling van pijn bij kwetsbare ouderen Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Meetinstrument
Mycobacteriële laboratoriumdiagnostiek Richtlijn voor de laboratoriumdiagnostiek van tuberculose Kwaliteitsproduct
Myotone Dystrofie type 1 (Federatie) DM1, Dystrophia myotonica, Ziekte van Steinert Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Nekklachten na Hodgkinlymfoom (Federatie) Onderzoek en behandeling nekklachten bij 5-jaarsoverlevers van hodgkinlymfoom Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Neuraxisblokkade en antistolling (Federatie) Alle vormen van epiduraal en spinaal anesthesie in combinatie met middelen die de bloedstolling tegengaan Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Neuro-endocriene tumoren (Federatie) Kwaadaardige tumoren, ontstaan meestal in het maag-darmkanaal, de alvleesklier (pancreas) en de longen Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Neurofibromatose type 1 Multisysteem aandoening Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Neurofibromatose type 2 NF2 Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
NHG standaard incontinentie voor urine NHG standaard incontinentie voor urine Kwaliteitsproduct
Niercelcarcinoom (Federatie) Nierkanker Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Nierfalen Palliatieve zorg bij nierfalen Kwaliteitsproduct
Nierfunctievervangende behandeling (Federatie) Overwegingen en eventuele keuze voor hemodialyse (kunstnier), peritoneale dialyse (buikspoeling) of niertransplantatie Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Nierfunctievervangende therapie Nierfalen, nefrologie, alternatief Kwaliteitsproduct
Nierstenen Beeldvorming bij en behandeling van onopgeloste afvalstoffen in de urine Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Niet-aangeboren hersenletsel (Federatie) NAH Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Niet-geïnstrumenteerde wervelkolom-chirurgie bij degeneratieve wervelkolomaandoeningen Lage rug Kwaliteitsproduct
Niet kleincellig longcarcinoom (Federatie) Langzaam groeiende longkanker Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Niet-sturende communicatie met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoeksgericht communiceren Good Practice
Niet-traumatische knieklachten NHG-standaard M107 Kwaliteitsproduct
Non-cf bronchiëctasieën Longziekte waarbij de luchtwegen verwijd worden en er daardoor meer slijm wordt opgebouwd, waardoor de gevoeligheid voor infecties toeneemt. Kwaliteitsproduct
Non-invasieve beademing bij COPD (Federatie) Behandeling bij acute respiratoire insufficiëntie bij patiënten met Chronic Obstructive Pulmonary Disease Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Noonan syndroom erfelijk, aangeboren, multi-systeem aandoening Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Obesitas | zorgstandaard Overgewicht Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Obesitas Overgewicht, NHG-standaard M95 Kwaliteitsproduct
Obstipatie NHG-standaard M94 Kwaliteitsproduct
Obstipatie bij kinderen van 0 tot 18 jaar Diagnostiek en behandeling van kinderen van 0 tot 18 jaar met obstipatie Kwaliteitsproduct
Obstipatie bij kinderen van 0 tot 18 jaar (Federatie) Behandeling en prognose van functionele obstipatie bij kinderen Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Obstructieve slaapapneusyndroom (Federatie) OSAS Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Off-label azathioprine use in dermatology (Federatie) Gebruik van azathioprine voor huidziekten Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Omgaan met het verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis Levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding Kwaliteitsproduct
Omgaan met verlies Ontmoetingsbijeenkomst stilstaan bij persoonlijke verhalen Good Practice
Oncologie generiek (darmkanker) kanker algemeen Kwaliteitsproduct
Meetinstrument
Oncologie generiek borstkanker kanker algemeen, mammacare Kwaliteitsproduct
Oncologische revalidatie Functionele, fysieke, psychische en sociale problemen verbonden met kanker, inclusief nazorg en revalidatie Kwaliteitsproduct
Onderste luchtweginfecties kinderen (Federatie) Onderzoek en behandeling kinderen koorts, pneumonie, verhoogde ademarbeid en ademfrequentie Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Ondervoeding bij de geriatrische patiënt (Federatie) Tenminste functieverlies en ongewenst gewichtsverlies en/of een acute of chronische disbalans tussen inname en verbruik. Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Ondervoeding bij patiënten met kanker (Federatie) Tekort of disbalans van energie, eiwit en/of andere nutriënten, die leidt tot meetbare nadelige effecten op het functioneren en op klinische resultaten Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Online vergaderen Op afstand vergaderen met leden van cliëntenraden Good Practice
Ontmoetingscentra Ondersteuning van mantelzorgers en mensen met dementie Good Practice
Ontwikkelbibliotheek Middin Hulp bij de ontwikkeling (verstandelijke beperking) Good Practice
Open crurisfractuur Gebroken onderbeen Kwaliteitsproduct
Operatieverslag Verslaglegging van een verrichte operatie Kwaliteitsproduct
Zorgstandaard Opiaatverslaving Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Opiaatverslaving (Federatie) Zorg voor heroïneverslaafden Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Oplossingsgericht leven Cursus voor meer regie over eigen leven (14+) Good Practice
Oppositionele stoornis en gedragsstoornis (Federatie) Gedragsproblemen kinderen en jongeren, odd, cd Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Opvang CQI vragenlijst, Maatschappelijke opvang, Vrouwenopvang, Zwerfjongeren opvang, Hulpverlening Kwaliteitsproduct
Meetinstrument
Opvang en begeleiding van naasten op de Intensive Care Familieleden Kwaliteitsproduct
Meetinstrument
Op verhaal komen Groepscursus life-review depressiepreventie 55+ Good Practice
Opvoedings-/ondersteuningsprogramma voor mensen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen Mensen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen Good Practice
Orale mucositis Mondklachten bij patiënten die worden behandeld met chemotherapie of radiotherapie Kwaliteitsproduct
Organisatie van zorg voor kinderen met het Fragiele X syndroom Module Kwaliteitsproduct
Organisatie van Zorg voor Patiënten met Vasculitis Module | Primaire Systemische Vasculitis Kwaliteitsproduct
Orientatie via de vloer in huis Doofblinden met een verstandelijke beperking Good Practice
Oriënterend fertiliteitsonderzoek (OFO) Diagnostiek en prognose Kwaliteitsproduct
Orofaryngeale dysfagie Slikstoornissen Kwaliteitsproduct
OSAS bij kinderen (Federatie) Obstructieve slaap apneu syndroom bij kinderen Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Osteoporose MSZ Botontkalking, botbreuken, broze botten. Kwaliteitsproduct
Meetinstrument
Osteoporose
Osteoporose en fractuurpreventie (Federatie) Botverlies en breukpreventie Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Otitis eterna NHG-Standaard M49 Kwaliteitsproduct
Otitis Externa (Federatie) Gehoorgangontsteking Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Otitis media acuta bij kinderen NHG-standaard M09 Kwaliteitsproduct
Otitis Media bij kinderen in de tweede lijn (Federatie) Middenoorontsteking Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Otitis media met effusie bij kinderen NHG-standaard M18 Kwaliteitsproduct
Generieke module Ouderen met psychische aandoeningen Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Ovarieel hyperstimulatiesyndroom Overstimulatie van de eierstokken Kwaliteitsproduct
Gynaecologische oncologie Eierstokkanker, ovariumcarcinoom Kwaliteitsproduct
Meetinstrument
Gynaecologische Oncologie
Overige late effecten na Hodgkinlymfoon (Federatie) Onderzoek en behandeling late effecten bij 5-jaarsoverlevers van hodgkinlymfoom Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Palliatief terminale thuiszorg De ontwikkeling van een kwaliteitsstandaard voor (wijkverpleegkundigen en verzorgenden Kwaliteitsproduct
Palliatieve zorg CQI vragenlijst, Pijnbestrijding, Verlichting van lijden Kwaliteitsproduct
Meetinstrument
Palliatieve zorg bij nierfalen Nefrologie, levenseinde Kwaliteitsproduct
Palliatieve zorg voor kinderen (Federatie) Zorg voor kinderen van 0 tot 18 jaar die zeer ernstig ziek zijn of stervende zijn Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Palliatieve zorg voor mensen met COPD (Federatie) Zorg voor mensen met COPD die zeer ernstig ziek zijn of stervende zijn Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Pancreascarcinoom (Federatie) Diagnostiek, behandeling en begeleiding van patiënten met een pancreas-, of periampullair carcinoom Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Pancreaskanker Alvleesklierkanker, pancreascarcinoom Kwaliteitsproduct
Meetinstrument
Pancreascarcinoom
Parkinson Chronische neurodegeneratieve aandoening, NHG-standaard M98 Kwaliteitsproduct
Parkinson | CQI Chronisch, progressief, neurodegeneratief Kwaliteitsproduct
Meetinstrument
Parkinson fysiotherapeutisch handelen Ziekte van Parkinson, fysiotherapie Kwaliteitsproduct
Parkinson Hersenziekte Kwaliteitsproduct
Meetinstrument
Parkinson
Parkinson (Ziekte van) (Federatie) Progressieve neurodegeneratieve aandoening Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Feedbox - Patienttevredenheid/Clienttevredenheid Kort cyclisch meten van tevredenheid Kwaliteitsproduct
Meetinstrument
PD-gerelateerde infecties, preventie, diagnostiek en behandelin NFN richtlijn (peritoneale dialyse) Kwaliteitsproduct
Pediatrisch delier (Federatie) Acuut optredende verwardheid bij kinderen, pd Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Pelvic inflammatory disease (Federatie) Ontsteking in het kleine bekken ten gevolge van verspreiding van micro-organismen Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Pelvic inflammatory disease (PID) NHG-standaard M50 Kwaliteitsproduct
Perceptieve slechthorendheid bij volwassenen (Federatie) Gehoorverlies bij volwassenen Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Percutane Coronaire Interventie (PCI), Cardiologische aandoening Kwaliteitsproduct
Meetinstrument
Percutane Coronaire Interventie (PCI)
Perifeer Arterieel Vaatlijden PAV, etalagebenen, claudicatio intermittens Kwaliteitsproduct
Meetinstrument
Perifeer Arterieel Vaatlijden
ISID000083 Perifeer Arterieel Vaatlijden
Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV) NHG-standaard M13 Kwaliteitsproduct
Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV) (Federatie) Onderzoek en behandeling perifeer arterieel vaatlijden (PAV) van de onderste extremiteit, etalagebenen, claudicatio intermittens Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Perifeer Arterieel Vaatlijden (Symptomatisch) PAV, claudicatio intermittens, etalagebenen, atherosclerose Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Perifere aangezichtsverlamming NHG-standaard M93 Kwaliteitsproduct
Peri-implantitaire infecties Diagnostiek Preventie en Therapie Kwaliteitsstandaard en meetinstrument voor peri-implantaire infecties Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Meetinstrument
Perinataal beleid bij extreme vroeggeboorte (Federatie) Geboren voor de 30ste week van de zwangerschap Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Personal Outcomes Scale (POS) Meet kwaliteit van bestaan, Waaier cliëntervaringsinstrumenten Pijler 2B Kwaliteitsproduct
Zorgstandaard Persoonlijkheidsstoornissen Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Persoonlijkheidsstoornissen (Federatie) Behandeling en de diagnostiek van persoonlijkheidsstoornissen in het algemeen Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Pijn en onbegrepen gedrag bij dementie -STA OP Pijn en gedragsproblemen bij Dementie de Baas! Good Practice
Pijn bij kanker (Federatie) Diagnostiek en behandeling van pijn bij kanker Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Pijnlijke diabetische neuropathie PDNP bij volwassenen met diabetes mellitus Kwaliteitsproduct
Pijnmeting en behandeling bij kinderen (Federatie) Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
PIMM Pakket Interventie Mantelzorg op Maat- Familie ondersteuning in de GGZ Good Practice
Plaveiselcelcarcinoom van de huid (Federatie) Huidkanker Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Richtlijn Pleegzorg Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Plezierige-Activiteiten-Methode Dementie en depressie Good Practice
Plezierige Activiteiten voor mensen met dementie en mantelzorgers thuis Mensen met dementie en mantelzorgers Good Practice
Poliklinische zorg CQI vragenlijst, Ziekenhuiszorg, Polikliniek Kwaliteitsproduct
Meetinstrument
Polyfarmacie bij ouderen (Federatie) Negatieve effecten van de behandeling met geneesmiddelen bij bepaalde patiënten Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Polyfarmacie ouderen Kwaliteitsstandaard en meetinstrument voor polyfarmacie bij ouderen Kwaliteitsproduct
Polymyalgia rheumatica en arteriitis temporalis NHG-standaard M92 Kwaliteitsproduct
Polyneuropathie Symmetrische aandoening, perifere zenuwen Kwaliteitsproduct
Postmenopauzaal bloedverlies PMB Kwaliteitsproduct
Postmenopauzaal bloedverlies (PMB) (Federatie) Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Post-mortale radiologie Praktijkrichtlijn Kwaliteitsproduct
Postoperatieve pijn (Federatie) Leidraad voor de dagelijkse praktijk van de preventie/behandeling van postoperatieve pijn Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
PPC bij pulmonaal belaste patient (Federatie) Postoperatieve pulmonale complicaties Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Praktijkrichtlijn voor ICD centra - Implantaties en Controles Theoretische en praktische vereisten die essentieel worden geacht om in Nederland de kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid te blijven borgen Kwaliteitsproduct
Preconceptiezorg NHG-standaard M97 Kwaliteitsproduct
Preconceptioneel advies bij AGS in utero Keuzemogelijkheden voor ouders met AGS mutatie en een kinderwens Kwaliteitsproduct
Pre- en post-test counseling bij array-diagnostiek P112 Chromosomen van het ongeboren kind op afwijkingen onderzoeken Kwaliteitsproduct
Prematuren retinopathie (Federatie) Oogaandoening bij vroeggeboorte Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Premenstrueel syndroom (PMS) (Federatie) Optreden van klachten in de tweede helft van de menstruatiecyclus Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
PREM fysiotherapie patientervaringsmeting vragenlijst Kwaliteitsproduct
Meetinstrument
Prestatie-indicatoren Kwaliteitsborging Medische Systemen Richtlijnen voor de wijze waarop kwaliteit en veiligheid rond aanschaf, introductie en toepassing van medische technologie geborgd kan worden Kwaliteitsproduct
Preventie, diagnostiek en behandeling van toegang-gerelateerde infecties bij hemodialyse NFN richtlijn (hemodialyse) Kwaliteitsproduct
Preventie en vroegdiagnostiek van cervixcarcinoom NHG-standaard M06 Kwaliteitsproduct
Preventief medisch onderzoek | richtlijn health check, screening Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Preventie van neonatale groep -B -streptokokkenziekte GBS-ziekte, Streptococcus agalactiae Kwaliteitsproduct
Prikkelbaredarmsydroom (PDS) NHG-standaard M71 Kwaliteitsproduct
Primaire amenorroe (Federatie) Uitblijven van de eerste, spontane vaginale bloeding na de leeftijd waarop normaal gesproken de menarche al heeft plaatsgevonden Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Primaire artrose van de duimbasis (Federatie) Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Primaire Idiopathische Klompvoet (Federatie) Aangeboren afwijking van de stand van de voet die zich in Nederland 200 tot 300 keer per jaar voordoet Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Primaire scleroserende cholangitis (PSC) Goede zorg voor mensen met PSC Kwaliteitsproduct
Primaire spontane pneumothorax (Federatie) Klaplong Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Primaire tumor onbekend (Federatie) Verzamelnaam voor vormen van kanker waarbij de oorspronkelijke bron niet meer te traceren is Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Problematisch alcoholgebruik NHG-standaard M10 Kwaliteitsproduct
Zorgstandaard Problematisch alcoholgebruik en alcoholverslaving Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Problematische gehechtheid voor jeugdhulp en jeugdbescherming reactieve hechtingsstoorins Kwaliteitsproduct
Procesbeschrijving Hulpmiddelenzorg Procesbeschrijving Hulpmiddelenzorg , Nictiz mei 2009 Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Proctologie (Federatie) Coloproctologie, hemorroïden, fissuren, perianale fistels Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Prognose van Post-Anoxisch Coma (Federatie) Prognose na circulatiestilstand (reanimatie) Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Prolaps (Federatie) Verzakking bij vrouwen Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Prostaatcarcinoom (Federatie) Prostaatkanker Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Proximale femurfracturen (Federatie) Onderzoek en behandeling gebroken heup Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
PSA bij kinderen op locaties buiten de OK (Federatie) Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Psoriasis (indicatorenset) Chronische huidziekte Kwaliteitsproduct
Meetinstrument
Psoriasis
Psoriasis - Chronische erythematosquameuze huidaandoening NHG-standaard M39 Kwaliteitsproduct
Psoriasis (Federatie) Chronische huidziekte Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Psychiatrische diagnostiek (Federatie) Profilering psychiatrische stoornis Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Psychiatrisch onderzoek in strafzaken (Federatie) Organische stoornissen, verslaving voor gedrag bij delicten, psychopathie Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Generieke module Psychische klachten in de kindertijd Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Psychische stoornissen en een lichte verstandelijke beperking (LVB) Patiënten en naastbetrokkenen inzicht bieden in de beschikbare evidentie, in ‘best practices’ en in de organisatie van zorg voor patiënten. Kwaliteitsproduct
Generieke module Psychische stoornissen en zwakbegaafdheid (ZB) of lichte verstandelijke beperking (LVB) Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Generieke module Bijwerkingen Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Psychosociale zorg bij somatische aandoeningen Generieke kwaliteitstandaard Kwaliteitsproduct
In ontwikkeling: Generieke module Psychotherapie Psychotherapeutische behandelingen Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
PTEN hamartoom tumorsyndroom PHTS, zeldzame erfelijke aandoening, goedaardige tumoren Kwaliteitsproduct
QDNA patiënttevredenheid, cliënttevredenheid Kwaliteitsproduct
Meetinstrument
Q-koorts Zoönose, q-koortsvermoeidheidssyndroom, QVS, chronische q-koorts Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Quality Qube - Onderzoek van kwaliteitservaringen in de langdurige zorg Waaier cliëntervaringsinstrumenten Pijler 2B Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Meetinstrument
Radiodiagnostiek bij acute traumapatienten Initiële radiologische diagnostiek bij de opvang van acute trauma patiënten Kwaliteitsproduct
Radiotherapie patiënten met ICD/Pacemaker (Federatie) Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Reanimatie van pasgeborenen Richtlijn reanimatie van het kind direct na de geboorte Kwaliteitsproduct
Recepten gemalen voeding en homogeen gemalen voeding Eetbeleving Good Practice
Rechtenboekje 'Niet bijzonder, gewoon je recht' Eenvoudige wijze om uit te leggen wat rechten zijn Good Practice
Rectaal bloedverlies NHG-standaard M89 Kwaliteitsproduct
Rectum prolaps Verzakking endeldarm Kwaliteitsproduct
Renale bijwerkingen van chronisch lithiumgebruik NFN richtlijn Kwaliteitsproduct
Richtlijn Residentiële jeugdhulp Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Resorptie Orthodontisch geïnduceerde apicale wortelresorptie Kwaliteitsproduct
Reumatoïde artritis Reuma, gewrichtsontstekingen Kwaliteitsproduct
Meetinstrument
Reumatoïde Artritis
Reumatoïde artritis | CQI CQI-vragenlijst, reuma, gewrichtsziekte Kwaliteitsproduct
Meetinstrument
Reumatoïde artritis richtlijn Reuma, RA Kwaliteitsproduct
Revalidatie Indicatorset voor medische specialistische revalidatie Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Meetinstrument
Medisch Specialistische Revalidatie
Revalidatiecentra Kinderen en Jongeren | CQI CQI Vragenlijst over kwaliteit van zorg bij revalideren door kinderen en jongeren Kwaliteitsproduct
Meetinstrument
Revalidatiecentra Ouders van kinderen en volwassenen | CQI CQI Vragenlijst om kwaliteit van zorg in revalidatiecentra te meten vanuit het perspectief van de patiënt Kwaliteitsproduct
Meetinstrument
Richtlijn 22q13 deletiesyndroom Phelan-McDermid syndroom Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Richtlijn ADHD voor jeugdhulp en jeugdbescherming - Kwaliteitsproduct
Richtlijn Artrose heup-knie Conservatieve, pre- en postoperatieve behandeling Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Richtlijn Handelen van de bedrijfsarts bij werknemers met klachten aan arm, nek of schouder (KANS) Klachten aan arm, nek of schouder (KANS) Kwaliteitsproduct
Richtlijn Incontinentie bij kinderen Richtlijn Incontinentie bij kinderen NVU NVK & CV&V 2010 Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Richtlijn Kindermishandeling Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Richtlijn logopedie bij taalontwikkelingsstoornissen Taalontwikkelingsstoornissen, TOS, logopedie, kinderen Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Richtlijn Middelengebruik voor jeugdhulp en jeugdbescherming richtlijn voor jeugdhulp en jeugdbescherming Kwaliteitsproduct
Richtlijn Multiprobleemgezinnen Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Richtlijn neurogene blaas Richtlijn neurogene blaas NVU 2012 Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Richtlijn Palliatieve zorg bij hartfalen - Kwaliteitsproduct
Richtlijn Samen met ouders en jeugdige beslissen over passende hulp Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Logopedische richtlijn stotteren bij kinderen, adolescenten en volwassenen Stotteren, logopedie Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Richtlijn urine-incontinentie bij kwetsbare ouderen Richtlijn urine-incontinentie bij kwetsbare ouderen V&VN/LEVV 2010 Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Richtlijn urine-incontinentie bij tweede- en derdelijnszorg Richtlijn urine-incontinentie bij tweede- en derdelijnszorg V&VN/LEVV 2014 Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Richtlijn urine-incontinentie bij vrouwen Urine incontinentie bij vrouwen Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Richtlijn voor Real Time Continue Glucose Monitoring (RTCGM) Kwaliteitsstandaard Kwaliteitsproduct
Richtsnoer behandeling hepatitis C infectie HCV richtsnoer Kwaliteitsproduct
Rijgeschiktheid van personen met CNS en nierfunctievervangende behandeling NFN notitie Kwaliteitsproduct
Rughernia | CQI CQI vragenlijst, Rugklachten, Hernia Kwaliteitsproduct
Meetinstrument
Samenstelling dialysevloeistof voor HD NFN richtlijn (hemodialyse) Kwaliteitsproduct
Samen Stevig Staan Verbeteren opvoeding- en oplossingsvaardigheden Good Practice
Richtlijn Scheiding en problemen van jeugdigen Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Schildklieraandoeningen NHG-standaard M31 Kwaliteitsproduct
Schildkliercarcinoom Schildklierkanker Kwaliteitsproduct
Schildklierfunctiestoornissen (Federatie) Diagnostiek en behandeling van patiënten met primaire schildklierfunctiestoornissen Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Schildklierschade na Hodgkinlymfoom (Federatie) Onderzoek en behandeling schildklierschade bij 5-jaarsoverlevers van hodgkinlymfoom Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Schisis behandeling Hazenlip, kaak, gehemelte Kwaliteitsproduct
Schizofrenie (Federatie) Schizofreniforme stoornis, psychotische verschijnselen Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Zorgstandaard Psychose Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Schouderklachten NHG-standaard M08 Kwaliteitsproduct
Seksualiteit en seksueel misbruik gehandicaptenzorg Preventie seksueel misbruik, handelen bij (vermoeden van) seksueel misbruik Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Seksueel overdraagbare aandoeningen (Federatie) SOA Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
In ontwikkeling: Zorgstandaard Seksuele disfuncties Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Seksuele klachten NHG-standaard M87 Kwaliteitsproduct
Shuntchirurgie (Federatie) Vaattoegang Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Slaapproblemen bij acuut opgenomen ouderen (Federatie) Acute insomnia, aanpassingsslaapstoornis door stress Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Slaapproblemen en slaapmiddelen NHG-standaard M23 Kwaliteitsproduct
Slechthorendheid NHG-standaard M61 Kwaliteitsproduct
Slechthorendheid op de kinderleeftijd (Federatie) Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Slokdarm en maagcarcinoom Slokdarmkanker en maagkanker Kwaliteitsproduct
Meetinstrument
Slokdarm- en maagcarcinoom
SOCAV Ondersteuning van eigen regie en betekenisvolle vaardigheden bij mensen met dementie Good Practice
Somatische oorzaken afwijkend voedingsgedrag (Federatie) Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Somatisch onvoldoende verklaarde klachten (Federatie) Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten NHG-standaard M102 Kwaliteitsproduct
Spastische cerebrale parese bij kinderen (Federatie) Persisterende houdings- of bewegingsstoornis ten gevolge van een niet-progressief pathologisch proces dat de hersenen tijdens hun ontwikkeling heeft beschadigd Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Spataderzorg CQI vragenlijst, Spataderen, Varices Kwaliteitsproduct
Meetinstrument
Spierziekten CQI vragenlijst, neuromusculaire aandoeningen, spierziekte Kwaliteitsproduct
Meetinstrument
Spinale epidurale metastasen SEM Kwaliteitsproduct
Spoedeisende hulp (SEH) Spoedzorg, acute zorg, SEH, spoedarts, spoedeisend, spoedeisende eerste hulp, spoedeisende hulp Kwaliteitsproduct
Meetinstrument
Spoedzorg indicatoren CVA, AMI, RAAA, geboortezorg, heupfractuur en multitrauma Kwaliteitsproduct
Meetinstrument
Spoedeisende Hulp
Spontane vaginale baring Niet-vorderende ontsluiting Kwaliteitsproduct
SSRI en zwangerschap (Federatie) Selectieve serotonine heropname-remmer Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Staaroperaties CQI vragenlijst, cataract operaties, staar Kwaliteitsproduct
Meetinstrument
Stabiele angina pectoris NHG-standaard M43 Kwaliteitsproduct
Stemklachten (Federatie) Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Generieke module Stemmen horen Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Stemmingsproblemen voor jeugdhulp en jeugdbescherming Depressie Kwaliteitsproduct
Sterilisatie van de vrouw (Federatie) Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Sterker dan de kick Intrinsieke motivatie voor gedragsverandering Good Practice
Sternocostoclaviculaire Hyperostosis (SCCH) Goede zorg voor mensen met SCCH Kwaliteitsproduct
Stomazorg | vragenlijst CQI | Ziekenhuiszorg voor mensen met een stoma (stomadragers) Kwaliteitsproduct
Meetinstrument
Stomazorg, Evidence-based Richtlijn V&VN afdeling stomaverpleegkundigen Kwaliteitsproduct
Stomazorg is maatwerk Nefemed 2013 Stomazorg is maatwerk Nefemed 2013 Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Stoornissen in het gebruik van alcohol (Federatie) Opsporen en behandelen van alcoholmisbruik en -afhankelijkheid Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Stoppen met roken NHG-standaard M85 Kwaliteitsproduct
Strengths Model Empowerment Good Practice
Stressincontinentie bij de vrouw Operatieve ingrepen bij stressincontinentie bij de vrouw, urine incontinentie Kwaliteitsproduct
Meetinstrument
Operatieve ingrepen stressincontinentie bij de vrouw
Structuur en Organisatie van de Coronary Care Unit en de Eerste Hart Hulp in Nederland Organisatie CCU, Hartbewaking Kwaliteitsproduct
Stuitligging Zwangerschap, geboortezorg, ligging kind Kwaliteitsproduct
Subacromiaal Pijnsyndroom van de Schouder (Federatie) Veroudering, overbelasting of beschadiging van de pezen en/of spieren rondom de schouder Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Subarachnoïdale Bloeding (Federatie) Aneurysma Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Subfertiliteit NHG-standaard M25 Kwaliteitsproduct
Subfertiliteit (landelijke netwerkrichtlijn) (Federatie) Uitblijven bevruchting, subfertiel paar Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Generieke module Diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Suïcidaal gedrag (Federatie) Diagnostiek en behandeling van individuele patiënten met zelfdodingspogingen Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen Presentiebenadering, herstelondersteunend en empowerment Good Practice
Tabaksverslaving Zorgmodule Stoppen met roken Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Tevredenheidsonderzoek PSW Waaier cliëntervaringsinstrumenten Pijler 2B Kwaliteitsproduct
Te vroeg en/of small for gestational age (Federatie) Samenwerking en afstemming in de zorgketen bij vroeggeboorte en SGA geboren kinderen Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
The Community Reinforcement Approach Operant conditioneren Good Practice
Thoraxdrainage (Federatie) Verwijderen van vocht uit de longen Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Thuis opgelopen pneumonie (CAP) (Federatie) Community-Acquired Pneumonia, longinfectie Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Tinnitus Oorsuizen Kwaliteitsproduct
Totaalruptuur (Federatie) Een ruptuur optredend bij de partus waarbij één of beide anale sfincters zijn gelaedeerd Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Totale heupprothese (Federatie) Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Totale knieprothese (Federatie) Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Transmurale zorg hartfalen hartfalen, transmuraal, coördinatie, organisatie, eerstelijn, tweedelijn Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Transparantie medisch specialistische zorg Governance, indicatorenontwikkeling en aanlevering kwaliteitsgegevens Kwaliteitsproduct
Meetinstrument
Transplantatie-donatiezorg Transplantatie en orgaandonatie Kwaliteitsproduct
Traumatische knieproblemen NHG-standaard M66 Kwaliteitsproduct
Triadekaart Samenwerking cliënt-hulpverlening-naasten Good Practice
Triple-C. Het gewone leven ervaren in de langdurige geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Orthopedagogisch behandelmodel voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA) Kwaliteitsproduct
Tubaire EUG, diagnostiek en behandeling Extra-uteriene graviditeit (EUG), buitenbaarmoederlijke zwangerschap Kwaliteitsproduct
Tuberculose - HIV (Federatie) Preventie en behandeling Tuberculose-infectie bij hiv-geïnfecteerde personen Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Tuberculose screening voorafgaand aan immuunmodulerende medicatie TNF-α-blokkerende therapie Kwaliteitsproduct
Tweede tumoren na Hodgkinlymfoom (Federatie) Onderzoek en behandeling tweede tumoren bij 5-jaarsoverlevers van hodgkinlymfoom Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Uithuisplaatsing voor jeugdhulp en jeugdbescherming Uithuisplaatsing Kwaliteitsproduct
Ulcus cruris venosum NHG-standaard M16 Kwaliteitsproduct
Ulnaropathie (Federatie) UNE, elleboog Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Uniformering radiologische scanprotocollen - Kwaliteitsproduct
Urethastricturen Urethastrictuur of strictuur na hypospadiecorrectie Kwaliteitsproduct
Urine-incontinentie (UI) 2e- en 3e-lijnszorg (Federatie) Ongewenst urineverlies bij drang of inspanning Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Urine-incontinentie (UI) bij kinderen (Federatie) Onvrijwillig urineverlies bij kinderen Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Urine-incontinentie (UI) bij vrouwen (Federatie) Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Urine-incontinentie voor de tweede- en derdelijnszorg Benadering van de patiënt met urine-incontinentie (UI) voor de tweede- en derdelijnszorg. Kwaliteitsproduct
Urinesteenlijden NHG-standaard M63 Kwaliteitsproduct
Urineweginfecties NHG-standaard M05 Kwaliteitsproduct
Urineweginfecties (UWI) bij kinderen (Federatie) Bacteriële infectie Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Urolithiasis Nier of urineleiderstenen Kwaliteitsproduct
Urotheelcarcinoom van de blaas Blaaskanker Kwaliteitsproduct
Uveitis (Federatie) Ontsteking van het oog Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Vaginaal bloedverlies NHG-standaard M28 Kwaliteitsproduct
Generieke module Vaktherapie Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Valanalyse 65+ voor de eerstelijnszorg Valpreventief advies op maat, eerstelijnszorg Good Practice
Valincidenten bij ouderen Preventie van valincidenten Kwaliteitsproduct
Vallen verleden tijd Verminderen van valincidenten bij thuiswonende ouderen Good Practice
Valpreventie Ergotherapierichtlijn Kwaliteitsproduct
Varicella (Federatie) Waterpokken, infectieziekte met een hoge incidentie op jonge leeftijd Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Veneuze ziekten Venous varices, spataderen, vaatziekte Kwaliteitsproduct
Meetinstrument
Veneuze ziekten
Varices NHG-standaard M30 Kwaliteitsproduct
Vasculair Risicomanagement Hartziekten, Vaatziekten Kwaliteitsproduct
Vasculitis (Federatie) Ontstekingsproces van de bloedwand Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Veldnorm chronische beademing 1.0 thuisbeademing, ademhalingsondersteuning Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Veldnorm chronische beademing bij kinderen 1.0 Thuisbeademing, ademhalingsondersteuning, zorg voor kinderen met chronische beademing Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Veneuze pathologie / Compressietherapie (Federatie) Behandeling van veneuze ziekten aan de onderste extemiteiten Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Veneuze pathologie / Diepe veneuze ziekte (Federatie) Veneuze ziekten aan de onderste extemiteiten Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Veneuze pathologie / Ulcus cruris venosum (Federatie) Defect in de huid in pathologisch veranderd weefsel aan het onderbeen op basis van chronische veneuze ziekte Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Veneuze pathologie / Varices (Federatie) Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Veneuze trombo-embolie en secundaire Preventie Arteriële Trombose Diagnostiek, behandeling en preventie Kwaliteitsproduct
Diabeteszorg bij kwetsbare ouderen Diabetes, kwetsbare ouderen, thuissituatie, langdurige zorg, verzorgings- en verpleeghuizen Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Meetinstrument
Vermijden verkeerde kant operatie Pre-operatieve voorbereiding Kwaliteitsproduct
Verpleeghuiszorg, cliëntervaringsinstrumenten Selectie van erkende instrumenten voor ervaringen, kwaliteitskader verpleeghuiszorg Kwaliteitsproduct
Meetinstrument
Verpleeghuiszorg Kwaliteitskader Ouderenzorg, Thuiszorg, Langdurige zorg Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Meetinstrument
Verpleeghuiszorg
Verpleging en verzorging | CQI CQI | Verpleging, verzorging, indicatoren, meting Kwaliteitsproduct
Meetinstrument
Verpleging en Verzorging
Video Interventie Ouderenzorg Video Interventie Ouderenzorg (VIO) is een psychosociale interventie voor professionele zorgverleners en mantelzorgers. Good Practice
Virushepatitis en andere leveraandoeningen NHG-standaard M22 Kwaliteitsproduct
Visusklachten NHG-standaard M12 Kwaliteitsproduct
Visusstoornissen revalidatie en verwijzing (Federatie) Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Vitiligo (Federatie) Huidaandoening waarbij de huid en het haar pigment verliezen Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Voeding en vitaminesuppletie NFN richtlijng (chronische nierschade) Kwaliteitsproduct
Voedingszorg Kwaliteit van voedingszorg als onderdeel van de behandeling van patiënten met risicofactoren en/of chronische ziekten Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Voedselovergevoeligheid NHG-standaard M47 Kwaliteitsproduct
Voedselprovocatie (Federatie) Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Voel je Vrij! Stoppen met Roken & Leefstijltraining GGZ Good Practice
vaattoegang NFN richtlijn (hemodialyse) Kwaliteitsproduct
Volumesuppletie pasgeborenen en kinderen (Federatie) Behandeling van pasgeborenen en kinderen met circulatoir falen op basis van ondervulling Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Voorlichtingsboekjes 'Je lijf en zo' Seksualiteit en Weerbaarheid Good Practice
Voorste kruisbandletsel (Federatie) Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Veiligheid bij gebruik van contrastmiddelen – deel 1 Preventie van post contrast acute nierschade (PC-AKI) Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Vrijgave van laboratoriumuitslagen (Federatie) Procedure van goedkeuring en vrijgave van laboratoriumresultaten, klinische chemie Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Generieke module Vroege opsporing van psychische klachten en aandoeningen in de volwassen bevolking Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Vulvacarcinoom Kanker, schaamlippen, clitoris Kwaliteitsproduct
Verpleging Verzorging en Thuiszorg | CQI CQI | Verpleging, verzorging, thuiszorg, zorg thuis, indicatoren en meting Kwaliteitsproduct
Meetinstrument
Verpleging en Verzorging Thuis
Waakkoffer voor naastenzorg Ondersteuning palliatieve fase Good Practice
waterbehandeling NFN richtlijn (hemodialyse) Kwaliteitsproduct
Wekedelentumoren (Federatie) Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Wellness Recovery Action Plan Zelfhulpplan Good Practice
Wervelkolomgerelateerde pijnklachten lage rug (Federatie) Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Wervelmetastasen Diagnostiek, behandeling en begeleiding van patiënten met wervelmetastasen Kwaliteitsproduct
Wie Ben Ik Ontdekkingsreis naar mezelf Good Practice
Wondzorg (Federatie) Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Wonen in de wijk Betekenis eigen woning voor cliënten in langdurige zorg Good Practice
Zegges Resultaatmeetsysteem Good Practice
Generieke module Zelfmanagement Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
zelfregietool Gebruik maken van de ervaring van een ander Good Practice
Zicht op Evenwicht Individuele- of groepscursus valangst 70+ Good Practice
Ziekenhuisopnames | CQI CQI Vragenlijst over kwaliteit van zorg over ziekenhuisopname vanuit perspectief patiënt Kwaliteitsproduct
Meetinstrument
Generieke module Ziekenhuispsychiatrie Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Ziekten van Adenoïd en Tonsillen amandelen Kwaliteitsproduct
Meetinstrument
Ziekten van Adenoïd en Tonsillen
Ziekte van Dupuytren (Federatie) Koetsiershand of Keltische klauw Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase Leidraad voor zorgprofessionals Kwaliteitsproduct
Zorg en zorgverzekering CQI vragenlijst, zorgverzekeringswet, verzekeraar Kwaliteitsproduct
Meetinstrument
Zorgplantoetsing Langdurige Zorg Versterking cliëntpositie Good Practice
Zorgstandaard ADCA Autosomaal Dominante Cerebellaire Ataxie (ADCA) Kwaliteitsproduct
Zorgstandaard Chronische Pijn Chronische Pijn Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Zorgstandaard Craniofaciale aandoeningen Kwaliteitsstandaard voor zorgverleners over diverse craniofaciale aandoeningen Kwaliteitsproduct
Zorgstandaard CVA/TIA Beroerte Kwaliteitsproduct
Zorgstandaard Nefrotisch Syndroom Nefrotisch Syndroom, NS Kwaliteitsproduct
Zorgstandaard Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK) Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Zorgstandaard Stoppen met Roken stoppen met roken Kwaliteitsproduct
In ontwikkeling: Zorgstandaard Trauma- en stressorgerelateerde stoornissen Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel Standaard voor volwassenen Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Meetinstrument
Zorgstandaard Traumatisch hersenletsel (THL) voor jongeren en kinderen Standaard voor jongeren en kinderen Kwaliteitsproduct
Kwaliteitsstandaard
Zorgstandaard Ziekte van Hirschsprung Ziekte van Hirschsprung Kwaliteitsproduct
Zwangerschap en bevalling Geboortezorg, zwangerschapscomplicaties, aangeboren afwijkingen, thuisbevalling, ziekenhuisbevalling, zwanger Kwaliteitsproduct
Meetinstrument
Zwangerschap en bevalling
Zwangerschap en kraamperiode NHG-standaard M32 Kwaliteitsproduct
Zwangerschap en nierziekten Begeleiden van patienten met een nierziekte en kinderwens Kwaliteitsproduct
Zwementie Participatieproject jongeren/studenten Good Practice
Zwemmen met dementie Lichamelijke conditie en sociaal contact Good Practice

 Lijst van alle kwaliteitsproducten

Deze pagina toont een overzicht van alle in het Register en de Kwaliteitsbibliotheek aanwezige kwaliteitsproducten. De producten staan in alfabetische volgorde.​

Zorginzicht.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren - Lees meer over cookies